SWP
2022-08-12 Remont siedziby MK PZKO w Czeskim Cieszynie - Mostach zakończony Czechy

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej jest kluczowym partnerem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w misji opieki nad Polakami zamieszkującymi tamte tereny. Oprócz współpracy merytorycznej na pośrednictwem SWP realizowane są inwestycje zmierzające do potrzymania infrastruktury polonijnej, a należy pamiętać, że są to zazwyczaj obiekty stare, wymagające remontów i konserwacji, bo ich historia sięga początku samoorganizowania się Polaków na tamtych terenach czyli drugiej połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku.

Działalność PZKO opiera się na sieci Miejscowych Kół, z których większość posiada własne siedziby, zwane Domami. Jeden z nich znajduje się w Cieszynie - Mostach, opodal granicy z Polską. W 2022 roku za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej kontynuowano remont budynku siedziby MK w zakresie dostosowania go do współczesnych wymogów sanitarnych i socjalnych. Prace ukończono i przyszedł czas na odbiór, którego dokonali dzisiaj Prezes MK PZO w Cieszynie - Mostach Marek Dywor, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Tomasz Różniak oraz szef Działu Inwestycji SWP Piotr Żołyński.

Poczynione inwestycje były niezwykle istotne dla funkcjonowania i rozwoju polskiego ośrodka. Bliskość czeskiego Cieszyna, łatwy dostęp z całego Zaolzia, rosnące zainteresowanie pobytami dzieci i młodzieży, aktywność miejscowych zespołów sportowych, drużyn harcerskich wymagała stosownego zaplecza technicznego. Pomijając nawet potrzebę uzyskania względnego komfortu użytkowników, należało sprostać przepisom higieniczno-sanitarnym. Samo Koło powstało 28 grudnia 1947 roku i wiele lat trwał społeczny wysiłek, aby wznieść budynek, co ostatecznie udało się w 1984 roku. Od tego czasu minęło wiele lat i modernizacja była absolutną koniecznością.Na zdjęciu: Prezes MK PZO w Cieszynie - Mostach Marek Dywor, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Tomasz Różniak
oraz szef Działu Inwestycji SWP Piotr Żołyński.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (Polský kulturně-osvětový svaz,) to organizacja społeczna w Czechach mająca na celu razem z Kongresem Polaków reprezentować mniejszość polską. PZKO składa się z Miejscowych Kół, które obecne są w prawie wszystkich gminach i wsiach na Zaolziu. Większość tych placówek posiada własne budynki, tzw. Domy PZKO (lub Domy Polskie PZKO), które służą jako miejsce spotkań i różnych wydarzeń, np. kulturalnych.

Celem PZKO jest promocja i patronat możliwie nad wszelką kulturalną i edukacyjną aktywnością polskiej mniejszości. PZKO organizuje i wspiera kluby sportowe (kobiet, seniorów, juniorów), publikacje, koncerty, wycieczki, bale, grupy folklorystyczne i muzyczne, chóry, grupy artystyczne, wystawy, różne imprezy sportowe czy społeczne itd. Największą i najbardziej znaną imprezą pod patronatem PZKO jest coroczne Gorolskie Święto w Jabłonkowie, wśród innych największym wydarzeniem jest Festiwal PZKO. Organizacja ściśle współpracuje z polskimi szkołami na Zaolziu i ze Sceną Polską w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.

Za swoją działalność PZKO zostało uhonorowane kilkoma nagrodami, m.in. Nagrodą im. Wojciecha Korfantego nadaną przez Związek Górnośląski za osiągnięcia i zasługi w pielęgnacji polskości na Śląsku, Nagrodą im. ks. Leopolda Jana Szersznika.

Obecnym prezesem PZKO jest Helena Legowicz. Zarząd Główny mieści się w Czeskim Cieszynie, na ulicy Strzelniczej 28. W tym samym miejscu ma swoją redakcję oficjalny organ prasowy Związku – miesięcznik „Zwrot”, który jest wydawany od grudnia 1949 roku.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów