SWP
2022-08-11 Wsparcie działalności statutowej organizacji oświatowych w Wielkiej Brytanii Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie działalności statutowej organizacji oświatowych w Wielkiej Brytanii”.

W ramach tego projektu wsparciem zostaną objęte 3 organizacje z tego regionu:

  1. Polska Macierz Szkolna
  2. Edukator - Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających
  3. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą

Wsparcie działalności organizacji w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, szkoleń, zakupu artykułów biurowych, poradnictwa, wynagrodzeń, ubezpieczenia, stworzenia stron internetowych itp.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów