SWP
2022-08-11 Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023”.

W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 17 szkół z tych regionów:

 1. Polska Katolicka Szkoła im św. Ferdynanda w Chicago
 2. Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
 3. Polska Szkoła Dokształcająca im. Tadeusza Kościuszki w Salem
 4. Polskie Centrum Kulturowe i Edukacyjne w Orlando
 5. Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington
 6. Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling
 7. Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Palatine
 8. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago
 9. Parafialna Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago
 10. Happy Times Day Care 3, LLC Wallington
 11. Polska Szkoła im. Maksymiliana Marii Kolbe w Chicago
 12. Polska Szkoła im. Czesława Miłosza Schaumburg/ Chicago
 13. Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej- NFP Oak Lawn
 14. Polska Szkoła im. I.J. Paderewskiego Niles / Chicago
 15. Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie
 16. Szkoła Języka i Kultury Polskiej im.Zbigniewa Herberta w Palos Heights
 17. Szkoła Języka Polskiego im. Janusza Korczaka w Providence

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, zakupu nagród dla uczniów itp.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów