SWP
2022-08-07 Polscy goście z Ukrainy w Domu Polonii w Ostródzie Polska

Dom Polonii w Ostródzie wpisany w warmińsko-mazurski krajobraz to idealne miejsce na letni wypoczynek, regenerację, wyciszenie po przeżyciach niełatwej codzienności. Liczymy, że te walory pomogą odzyskać energię grupie gości z Ukrainy działających w ramach Domu Polskiego w Barze, którzy przybyli wraz z Dyrektor Małgorzatą Miedwiediewą, aby choć na chwilę oderwać się od problemów jakie niesie rosyjska agresja i trudy świadczenia pomocy humanitarnej dla coraz większej liczby potrzebujących, ofiar niesprowokowanej wojny.

Pomimo niełatwej sytuacji Polaków mieszkających w Ukrainie aktywność naszych rodaków nie spada, pojawiają się tylko nowe wyzwania. Z tego powodu niezbędna jest korekta i dostosowanie przedsięwzięć do nowych potrzeb. Temu celowi służyło spotkanie Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego z Dyrektor Domu Polskiego w Barze Małgorzatą Medwiediewą. Potrzeby remontowe, finansowanie Domu, kontynuacja pomocy dla środowisk polskich to tylko niektóre tematy do omówienia.

Należy nadmienić, że przyjazd Polaków z Ukrainy organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej – “The Charitable Foundation of The Canadian Polish Congress” i osobistemu zaangażowaniu w projekt Prezesa KPK Janusza Tomczaka. Taki przykład polskiej solidarności ponad granicami jest potwierdzeniem akcentowanej przez Wspólnotę Polską faktu, że "Jest nas 60 milionów", a więc stanowimy siłę, która jest w stanie poradzić sobie z różnymi problemami i wspierać się w trudnych chwilach. Takie właśnie nastały na Ukrainie, ale mieszkający tam nasi rodacy - jak widać - nie pozostają sami.

Na koniec pozostaje nam życzyć wszystkich gościom udanego wypoczynku i pięknych wrażeń z pobytu w ojczyźnie przodków. Oczywiście zapraszamy ponownie, oby jak najszybciej i w innych, spokojniejszych czasach!

Dom Polski w Barze - ostoja polskości

Historia powstania Domu Polskiego w Barze to wiele lat starań Polaków o stworzenie centrum kultury polskiej. Ostateczną decyzję o budowie centrum polskości na Podolu podjął Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” a w październiku 2010 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Sama budowa zaczęła się w 2011 roku i trwała do roku 2013. Następnie została wstrzymana na niemal dwa lata. W listopadzie 2014 prace budowlane wznowiono i już w 2015 roku z Domu Polskiego zaczęli korzystać miejscowi Polacy. Dyrektorem Domu Polskiego w Barze została pani Małgorzata Miedwiediewa, wieloletnia działaczka na rzecz krzewienia kultury i języka polskiego w Barze.

Dom Polski w Barze stanowi doskonałą bazę lokalową dla nauczania języka polskiego. W środowisku istnieje bardzo duże zapotrzebowanie w tym zakresie powodowane chęcią poznania języka przodków, dlatego Dom Polski przygotował ofertę edukacyjną dla grup wiekowych począwszy od sześciolatków , a skończywszy na osobach dorosłych. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych i w miarę możliwości dostosowane do rozkładu lekcji w szkołach i godzin powrotu z pracy. Wysiłki w tym obszarze zaowocowały sporymi sukcesami, między innymi na Konkursie Recytatorskim „Kresy” im. Adama Mickiewicza w Kijowie, z którego młodzi barczanie w każdym roku przywożą nagrody i wyróżnienia. Innym efektem jest łatwość podjęcia nauki w polskich liceach i na uniwersytetach gdzie młodzież osiąga bardzo dobre wyniki.

Powstałe w roku 1999 przy Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu Polaków im. Konfederatów Barskich zespoły artystyczne, a mianowicie: chór młodzieżowy „Młode Liście”, chór kameralny „Cantica Anima” i zespół folklorystyczno – taneczny „Aksamitki”, kwartet wokalny "Rezonans", kółko teatralne "Iskierka" korzystają z profesjonalnie wyposażonych pracowni Domu Polskiego. Po latach korzystania z wynajętych, nieprzystosowanych do tego typu działalności, sal i lokali, kierownicy zespołów i ich wychowankowie mają nareszcie komfortowe warunki pracy. Przekłada się to na wysoki poziom artystyczny i dlatego często zapraszani są na gościnne występy do Polski.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Dom Polski w Barze zmuszony był do weryfikacji swoich planów działalności. Przykładem jest majowe przedsięwzięcie przekształcające XXI Dni Kultury Polskiej w imprezę, której była przyjaźń dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, nieliczny zespół pracowników Domu Polskiego działa jak jedna rodzina, aby zapewnić pełną opiekę ludziom, którzy uciekli przed wojną, ogarniając ich ciepłem i troską.


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów