SWP
2022-08-04 Spotkanie kandydatów na repatriantów w projekcie "Bliżej Polski" Kazachstan

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić wszystkich kandydatów zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie na kolejne spotkanie w ramach ww projektu.
Общество «Вспульнота Польска» имеет честь пригласить всех кандидатов желающих принять участие в проекте на информационную встречу в рамках этого проекта.

!     Spotkanie 5 sierpnia 2022 ROKU
           o godz. 13.00 czasu polskiego
           17.00 czasu Kazachstańskiego
           się na platformie ZOOM

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić wszystkich kandydatów zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie na kolejne spotkanie w ramach ww projektu.

Na tym spotkaniu

Na tym spotkaniu zapoznacie Państwo z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 1. Wypełnienia testu kompetencji językowych wysłanego na emaile osób zgłaszających do udziału w projekcie
 2. Rozpoczęcia zajęć językowych na platformie webinaryjnej.

Gdzie?

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96297869463?pwd=ZnVCc2YxZTR5WUlTeWdEd3VSQVNOZz09

Meeting ID: 962 9786 9463
Passcode: 785243

Jak dołączyć do spotkania Zoom z linku?

Do spotkań Zoom można dołączyć, korzystając z linku przysłanego przez gospodarza spotkania.

 1. Otwórz wiadomość z linkiem, wysłaną przez gospodarza spotkania Zoom.
 2. Kliknij link zaproszenia. Otworzy się strona internetowa z przyciskiem dołączania do spotkania. Kliknij Launch Meeting, by otworzyć Zoom na komputerze i dołączyć do spotkania. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Zoom, dołącz do spotkania w przeglądarce lub pobierz kliknij Download Now, by pobrać aplikację ze wbudowanym zaproszeniem.
 3. Po pobraniu uruchom instalator Zoom i poczekaj, aż zakończy się proces instalacji.
 4. Następnie wprowadź swoje imię i kliknij Join.
 5. Pojawi się okno z podglądem widoku twojej kamery. Dostosuj kadr, by dobrze było cię widać i dołącz do spotkania klikając Join with Video. Jeśli nie chcesz używać kamery, kliknij Join without Video.
 6. Zaakceptuj ustawienia audio klikając Join with Computer Audio i rozpocznij spotkanie.

!     Встреча 5 августа 2022 года
           в 13:00 часов польского времени
           17.00 Казахстанского времени
           на платформе ЗООМ

Общество «Вспульнота Польска» имеет честь пригласить всех кандидатов желающих принять участие в проекте на информационную встречу в рамках этого проекта.

На этой встрече

На этой встрече Вы узнаете много информации касаемо:


 1. Pешения языкового теста, который был выслан на электронные адреса обратившихся кандидатов
 2. Начала языковых занятий на онлайн-платформе

ҚАЙДА?

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96297869463?pwd=ZnVCc2YxZTR5WUlTeWdEd3VSQVNOZz09

Meeting ID: 962 9786 9463
Passcode: 785243

Как присоединится к вебинары на платформе ЗООМ при помощи ссылки?

Ко встрече на платформе ЗООМ можно присоединится при помощи организатора встречи .
 1. открой сообщение со ссылкой высланной организатором.
 2. Нажми на ссылку приглашения. Откроется интернет страница с предложением присоединится к встрече. Нажми launch meeting чтобы открыть ЗООМ на компьютере и присоединись к встрече. Если у тебя не установлено приложение ЗООМ присоединись к встрече через браузер либо установи приложение через ссылку Downoland Now чтобы скачать приложение со встроенным приглашением.
 3. после скачивания запусти загрузку ЗООМ и подожди окончания процесса загрузки.
 4. Теперь введи своё имя и нажми Join
 5. Появится окошко с отображением видеоэкрана. Установи кадр чтобы тебя было хорошо видно и присоединись к встрече посредством Join with video.
 6. Прими аудио настройки нажимая join with Computer Audio .

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu pt. „Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów” realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Funduszy Europejskich, ma zaszczyt zaprosić kandydatów wraz z rodzinami mających korzenie polskie, posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej bądź posiadających przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej (podstawowy warunek uczestnictwa), na kurs przygotowawczo – informacyjny, którego celem jest wsparcie kandydatów na repatriantów i ich rodzin w procesie przygotowania do wyjazdu do Polski (w tym wzrost kompetencji językowych, wiedza o funkcjonowaniu polskiego rynku pracy, wsparcie w kontaktach z gminami) i osiedlenie się w niej na stałe, a także ułatwienie integracji i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Объединение «Вспульнота Польска» в рамках проекта „Близко к Польше-поддержка кандидатов в репатрианты» финансированного из средств Министерства Внутренних Дел и Репатриации Департамента Европейского финансирования имеет честь пригласить кандидатов имеющих польские корни и их семьями, имеющими решения о признании виз в целях репатриации либо решение о возможности получения репатриационной визы (главное условие участия в проекте) НА ИНФОРМАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС, целью которого будет поддержка кандидатов в репатрианты и их семей в процессе подготовки к переезду в Польшу (повышение языковых навыков, ознакомление с польским рынком трудоустройства, сотрудничество с гимнами) переезд на постоянное место жительства, а также облегчение процесса интеграции и адаптации в польском обществе.


BLIŻEJ POLSKI - WSPARCIE KANDYDATÓW NA REPATRIANTÓW
WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów