SWP
2022-08-02 "Być Polakiem" Gala Finałowa XIII edycji Konkursu Polska

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się XIII gala konkursu „Być Polakiem”. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele ze szkół polonijnych na całym świecie odebrali nagrody i upominki. Uczniowie przygotowywali na konkurs prace w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w języku polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem konkursu dla nauczycieli było natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej. 13. konkurs "Być Polakiem" zorganizowała fundacja "Świat na Tak" we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska". Motto przewodnie brzmiało: "Mieszkasz poza Polską. Twoje serce jest w Polsce". Na konkurs wpłynęło ponad 1200 prac z 37 krajów.

Celem konkursu "Być Polakiem" jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli "ambasadora polskości" w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego.

Podczas gali laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wśród wyróżnionych były osoby m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ukrainy, Bułgarii, Włoch i Kazachstanu. W imieniu nagrodzonych głos zabrała m.in. Victoria Billack (USA), która powiedziała: "Jesteśmy młodymi ludźmi ze wszystkich stron świata. Każdy z nas ma inny charakter, kolor skóry, kulturę. Każdy z nas ma coś, co nas łączy - miłość do Ojczyzny i język polski, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Będziemy te cenne skarby nosić i pielęgnować w sobie zawsze, aż do końca naszej ziemskiej wędrówki. Chociaż pochodzimy z różnych państw, kultur i światów łączy nas Polska" - podkreśliła

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu "Być Polakiem" Posłanka KO Joanna Fabisiak powiedziała, że uczestnicy konkursu są nadzieją Polski. Wskazała, że mają oni zobowiązanie do tego, żeby troszczyć się o Polskę, o flagę. "Nie zapomnijcie o tym spotkaniu z Polską, bo my po to organizujemy ten konkursu, żebyście wy się bardziej poczuli Polakami, związali z Polską. O to was prosimy, na to liczmy. I wierzymy, że tak będzie"Do uczestników uroczystości list skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, który odczytał sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Michał Dziedziczak. Wspominając spotkania z laureatami poprzednich konkursów, Marszałek podkreśliła, że utwierdziły ją w przekonaniu, że "ci wspaniali młodzi ludzie są nie tylko integralną częścią naszej wspólnoty narodowej, lecz przede wszystkim mocnym atutem i wielkim kapitałem Polski na świecie. Świadectwem tego są piękne i wzruszające konkursowe prace" - napisała marszałek Witek. "Przelane na papier emocje, uczucia i obserwacje, a także niezwykle trafne osobiste refleksje na temat patriotyzmu i własnej tożsamości, stanowią znamienny dowód na to, że bez względu na miejsce zamieszkania serca Polaków biją jednym rytmem" - podkreśliła w przesłaniu do laureató konkursu.

Zwracając się do osób, które wzięły udział w konkursie Marszałek Witek przyznała, że "podziwia ich talent i zaangażowanie, a przede wszystkim chęć poznania i zrozumienie Ojczyzny swoich przodków. Głęboko przy tym wierzę, że zgłębiając polską historię, tradycję, kulturę i współczesną rzeczywistość, umacniać będziecie autentyczną dumę ze swojej tożsamości i już niebawem staniecie się niezastąpionymi ambasadorami RP w każdym z zamieszkanych przez was krajów, rozsianych po całym świecie" - dodała.

List do uczestników gali skierował także Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ocenił, że konkurs nie jest ważny tylko dla młodych, ale też dla dorosłych. "Kiedy bowiem przejmiecie od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń, poniesiecie w swoich sercach polskość i naszą ojczyznę i będziecie jej najlepszymi ambasadorami na całym świecie, a my z dumą i optymizmem, będziemy patrzeć, jak idziecie swoją własną drogą" - dodał Marszałęk Grodzki, w liście odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Senatu Jarosława Stolarczyka.

Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą ustosunkowując się do idei konkursu stwierdził, że w ponad 30 krajach na świecie przypomina o tym, co to znaczy być Polakiem. - Tak na prawdę ten konkurs jest szkołą bycia Polakiem za granicą, lekcją co oznacza bycie Polakiem - dodał i zaznaczył, że inicjatywa prezentuje też jak być dumnym z bycia Polakiem.

Ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders podkreśliła, że cieszy się wolnością Polski, ale zwróciła też uwagę na walkę o wolność Ukrainy. Przypomniała, że Polska po II wojnie światowej była przez ponad 40 lat krajem zależnym, a Polacy nie mieli wolności. Zaznaczyła, że nie można doprowadzić, żeby państwo ukraińskie znalazło się w takiej samej sytuacji.

W swoim wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski powiedział, że w nadesłanych pracach widać było miłość młodych ludzi do Polski. " Wszystkie prace to wspólny mianownik - ogromna miłość do Polski "

Galę uświetniły występy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz nagrodzonych dzieci, które na ta okolicznośc skomponowały również specjalny hymn konkursu.
Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


Konkurs organizuje Fundacja "Świat na Tak"
we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów