SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-06-12 „Ponad granicami/ Above Borders” - polski pawilon NordArt Niemcy

Organizatorzy i gospodarze, największej w Europie prezentacji światowej sztuki współczesnej NordArt (Büdelsdorf/Niemcy), od ponad dwudziestu – oprócz wystawy ogólnej, dedykują sztuce poszczególnych krajów – pawilon narodowy. Po prezentacjach dorobku współczesnych artystów plastyków w pawilonach: Chin, Mongolii, Czech a w 2021 roku w pawilonie Ukrainy, w 2022 roku NordArt dedykuje narodowy pawilon sztuce polskiej prezentowanej pod hasłem „Ponad granicami/ Above Borders”. Inauguracja NordArt 2022 nastąpiła 4 czerwca można więc już zwiedzać wystawę, która potrwa do 9 października br.

Na kuratora Pawilonu Polskiego NordArt 2022 został powołany prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK i członek rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", którego ideą jest zaprezentowanie po raz pierwszy w dziejach powojennej sztuki polskiej - dorobku najwybitniejszych twórców w zakresie plastyki, tworzących zarówno w powojennej Polsce jak dzieł artystów tworzących na emigracji, których prace przez pół wieku świadomie wyparte były z dziejów polskiej kultury przez władze PRL-u.

W Pawilonie Polskim pod hasłem OHNE GRENZEN, pokazywany jest reprezentatywny obraz współczesnej sztuki polskiej, powstałej w Polsce i poza Polską – od połowy XX wieku po trzecie dziesięciolecie XXI wieku. Wystawione zostaną dzieła najwybitniejszych artystów polskich o światowej renomie - tak starszego jak i najmłodszego pokolenia.

Patronat honorowy nad Pawilonem Polskim objął Paweł Jaworski Konsul Generalny RP w Hamburgu, a jego realizacja możliwa była dzięki pomocy A.C.O. Polska, która zapewniła transport dzieł polskich artystów z Polski.


Polski Pawilon na wystawie sztuki NORDART 2022
Wywiad z profesorem Janem Wiktorem Sienkiewiczem26 wybitnych polskich artystów

Na wystawie znajdą się działa ponad 26 wybitnych polskich artystów starszego i najmłodszego pokolenia, tworzących w Polsce i poza Polską (Litwa, Ukraina, Niemcy, Liban, Francja, Wielka Brytania, USA):

 1. Abakanowicz Magdalena – Polska;
 2. Aleksandrowicz Maciej – Polska;
 3. Ambroziak Sylwester – Polska;
 4. Batory Michał – Polska/Francja;
 5. Bluj Robert – Polska/Litwa;
 6. Curyło Julia – Polska;
 7. de Weryha-Wysoczański – Polska/Germany;
 8. Golec Leszek/Czekalska Tatiana – Polska;
 9. Jackowski Michał – Polska;
 10. Kapusta Janusz – Polska/USA;
 11. Khouri Carolina – Polska
 12. Kisielewicz Justyna – Polska/USA;
 13. Kopcewicz Tomasz – Polska;
 14. Kozera Grzegorz - Polska
 15. Krok Sebastian – Polska;
 16. Kuczma Wacław – Polska;
 17. Malinowska Julita – Polska;
 18. Miller Martyna – Polska;
 19. Myronova Janina – Polska/Ukraina;
 20. Natalia LL – Polska;
 21. Patelczyk Łukasz – Polska;
 22. Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska - Polen
 23. Rolke Tadeusz – Polska/Germany;
 24. Sobczyński Wojciech – Polska/Great Britain;
 25. Tomaszewski Lubomir – Polska/USA;
 26. Zbylut Agata – Polska

Patronat medialny nad Pawilonem Polskim
objęła Polonijna Agencja Informacyjna


PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ


Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Pionier i najwybitniejszy badacz w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Według klasyfikacji KBN, jedyny w Polsce profesor historii sztuki posiadający specjalność: polska sztuka emigracyjna w XX wieku. Kieruje unikatowym w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i towarzystw naukowych, w tym członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W styczniu 2019 roku powołany przez Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członka Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Tuż po upadku muru berlińskiego, jako pierwszy naukowiec w Polsce – wpierw w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a od 2009 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – wprowadził na stałe do nauczania akademickiego zagadnienia dotyczące polskiej sztuki na emigracji po 1939 roku.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym ponad 30 książek dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku. Najważniejsze to: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Londyn-Lublin 2003; Wojciech Falkowski. Paintings, Lublin 2005, Halima Nałęcz, Toruń 2007, Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa-Londyn 2017; Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, Toruń 2015; Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989, Toruń 2018. Celem większości opracowań autorstwa Jan Wiktora Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań artystycznych polskich plastyków tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu kultury krajów osiedlenia. Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


Więcej informacji na:
www.janwiktorsienkiewicz.pl


PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów