SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-20 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wspiera Polaków w Ukrainie Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wspiera Polaków w Ukrainie, zarówno tych, którzy pozostali na miejscu jak i tych, którzy wyjechali z Ukrainy uciekając przed wojną.

- Projekt "Pomoc Polakom z Ukrainy" realizujemy dzięki środkom finansowym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówi Anita Staszkiewicz, koordynująca program "Wspólnoty Polskiej".

- Nasza pomoc ma bardzo różnorodne formy, gdyż staramy się odpowiadać na indywidualne potrzeby beneficjentów. Oferujemy wsparcie doraźne, najczęściej finansowe, jak też i bardziej specjalistyczne - porady prawne, psychologiczne, kursy językowe, doskonalenie zawodowe. Udało się nam stworzyć bazę wolontariuszy, zarówno w kraju jak i za granicą. Wolontariuszami są także działacze polskich organizacji z Ukrainy, osoby, które przyjechały z grupą uchodźców do Warszawy. Dzięki temu zbudowaliśmy swoiste polonijne mosty. Współpraca się dobrze układa i chyba mogę powiedzieć, że potrafimy pomagać - podkreśla rozmówczyni Polskiego Radia dla Zagranicy.

Anita Staszkiewicz doskonale zna środowisko Polaków na Wschodzie. Pełniła funkcję konsula w Ukrainie, w Charkowie oraz konsula Ambasady RP w Nur-Sultanie w Kazachstanie.

Zebrane doświadczenia w pracy dyplomatycznej dziś procentują dobrymi relacjami z osobami, którym pomaga w Polsce. Niejednokrotnie w rozmowach na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy powoływały się one na wspierające działania właśnie Anity Staszkiewicz. Sama uważa, że jest tylko osobą pierwszego kontaktu, a przede wszystkim reprezentuje instytucję pomocową - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", z którą jest związana od wielu lat. Podkreśla, że to dziś najpełniej realizuje się misja Stowarzyszenia, która potwierdza sens wspierania potrzebujących.

Do wysłuchania rozmowy z Anitą Staszkiewicz, koordynująca projekt "Pomoc Polakom z Ukrainy", realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", zaprasza Maria Wieczorkiewicz - Polskie Radio.

Polskie Radio Redakcja Polska - Spotkania z Polonią


WIĘCEJ O POMOCY POLAKOM Z UKRAINY


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów