SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-20 "Jestem wdzięczna mamie, że utrzymała polskość i przekazała mnie".
Spotkanie z Marią Siwko
Polska

Maria Siwko, dyrektorka Domu Polskiego w Kijowie, znalazła się w grupie uchodźców, którzy z Ukrainy do Polski uciekli przed wojną. Mieszka obecnie w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Pułtusku, ale cały czas utrzymuje kontakt z organizacjami polskimi w Ukrainie.

- Mieliśmy takie piękne plany, związane z uroczystymi obchodami przypadającego w tym roku 30-lecia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie –opowiada Polskiemu Radiu dla Zagranicy Maria Siwko.

- Dom Polski w Kijowie jest oficjalną siedzibą Federacji. Chcieliśmy pochwalić się ogromnym dorobkiem, który w dużej mierze zawdzięczamy naszym partnerom w Polsce, zwłaszcza Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Miał być wspaniały koncert w Filharmonii Narodowej w Kijowie i dużo gości z Polski, a tymczasem to my jesteśmy gośćmi w Polsce - dodaje dyrektorka Domu Polskiego w Kijowie.

Mimo dramatycznych okoliczności przyjazdu do Warszawy, dla Marii Siwko Polska jest prawdziwym domem, dzięki mamie wyrastała w polskiej tradycji i kulturze. Nasza rozmówczyni dodaje, że jej przodkowie przyjechali z Polski na Ukrainę w poszukiwaniu lepszego życia, ale niestety ułożyło się inaczej, bo w 1937 roku z rozkazu Stalina, Polacy zsyłani byli na Syberię i inne odległe miejsca. - Moja rodzina także. Wrócili nieliczni. Swojej mamie jestem wdzięczna, że utrzymała polskość i przekazała mnie - mówi Maria Siwko.

Do wysłuchania rozmowy z Marią Siwko, dyrektorką Domu Polskiego w Kijowie, zaprasza Maria Wieczorkiewicz - Polskie Radio.

Polskie Radio Redakcja Polska - Spotkania z PoloniąWIĘCEJ O POMOCY POLAKOM Z UKRAINY


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów