SWP
2022-05-09 XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży Polska

Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży serdecznie zaprasza na XXII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. senatora Jana Stypuły - wielkie święto polonijnego sportu młodzieżowego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły - mające wieloletnią tradycję - odbywają się corocznie od dwudziestu dwóch lat w Łomży i skierowane są do młodej Polonii w wieku 10-15 lat. W Igrzyskach, ze względu na walor integracyjny, bierze udział również młodzież polska ze szkół łomżyńskich.

W dotychczasowych edycjach startowało już ponad 14 tysięcy młodych sportowców. Ostatnie Igrzyska odbyły się w 2021 r. gromadząc 125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu. Przez tydzień rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, strzelectwie sportowym, zapasach, szachach, piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym oraz tenisie ziemnym. W czasie wolnym uczestnicząc w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych.

W tym roku będzie podobnie. W szlachetnej rywalizacji, w duchu najlepszych zasad olimpizmu, zmierzą się młodzi zawodnicy w takich konkurencjach jak: lekka atletyka, koszykówka dziewcząt i chłopców, pływaniu, tenisie stołowym i ziemnym, piłce nożnej, siatkówce, zapasach i szachach. Wiemy z doświadczeń lat ubiegłych, że na zawodach zawiązują się przyjaźnie które przetrwały próbę czasu, a wszystko dlatego, że - jak głosi nasze wspólnotowe hasło - Polonię łączy sport.


Serdecznie polecamy zapoznanie się z regulaminem Igrzysk i zapraszamy do udziału już w od 26 czerwca.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy


KONTAKT Z ORGANIZATOREM IGRZYSKREGULAMIN
XXII POLONIJNYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
im. senatora JANA STYPUŁY – 2022

ZADANIE FINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  MINISTERSTWA   SPORTU I TURYSTYKI


I. CELE IMPREZY

 1. Integracja młodzieży polonijnej i pogłębienie więzi z krajem ojczystym.
 2. Popularyzacja sportu i idei olimpijskiej
 3. Konfrontacja sportowa i wymiana doświadczeń
 4. Doskonalenie umiejętności sportowych
 5. Poznanie historii i kultury Polski
 6. Intensywna nauka języka polskiego

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody sportowe zostaną rozegrane w Łomży w dniach 26.06 – 01.07.2022 r.
  Podczas zgrupowania przewiduje się też imprezy integracyjne i treningi
 2. Zawody i program integracyjny realizowane będą w Łomży na obiektach sportowych:

ZAPASY - Szkoła Podstawowa  Nr 1 , ul. Reymonta
SIATKÓWKA DZIEWCZĄT - III Liceum Ogólnokształcące ul. Senatorska 13
SZACHY - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Księżnej Anny
LEKKA  ATLETYKA – stadion miejski ul. Zjazd
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW -  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17
KOSZYKÓWKA  DZIEWCZĄT - Szkoła Podstawowa nr. 4 w Łomży ul. Kierzkowa
PŁYWANIE - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży – Park Wodny
PIŁKA NOŻNA  – boisko treningowe, stadion miejski ul. Zjazd
TENIS STOŁOWY - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  Nr 6 w Łomży, ul. Kopernika
TENIS ZIEMNY -    korty przy III Liceum Ogólnokształcące ul. Senatorska 13

 1. Uroczystość otwarcia odbędzie się 27.06. 2022 r.  w hali sportowej II LO w Łomży
 2. Zakwaterowanie drużyn w Bursach Szkolnych, Akademiku  i motelach.
 3. Szczegóły zakwaterowania będą podane w informacji zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie drużyny.
 4. Organizatorem igrzysk jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska „ w skrócie SWP
 5. Igrzyska organizowane są we współpracy z Samorządem lokalnym, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Uczniowskimi Klubami Sportowymi, Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym , dyrektorami szkół łomżyńskich i Akademią Szachową Sobocińscy

III.  UCZESTNICY

 1. W Igrzyskach biorą udział:

  1. Dzieci i młodzież szkół polskich i szkółek sobotnio-niedzielnych z zagranicy zakwalifikowani przez dyrektora szkoły lub inną organizację polonijną  działającą w  kraju pochodzenia zawodników.
   Skład zespołów polonijnych muszą stanowić zawodnicy polskiego pochodzenia.

  2. Dzieci i młodzież z Polski zaproszone przez organizatora igrzysk i Uczniowskie Kluby Sportowe będące organizatorami rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach.

  Uwaga!
  Wszystkich uczestników obowiązują aktualne badania lekarskie udokumentowane pisemnie (zaświadczenie lekarskie)
  ZASADY SANITARNE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ JAKIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NA TEN CZAS

 2. Zgłoszenia imienne na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać na adres:

Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży
18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 1
Tel  +48  606 104 735 lub e-mail wspolnota-polska@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2022 r.

IV. NAGRODY

I - III miejsca w klasyfikacji indywidualnej - medale.

I - III miejsca w klasyfikacji drużynowej - puchary.

Nagrody i upominki dla wyróżniających się zawodników w poszczególnych dyscyplinach.

V. FINANSOWANIE

Igrzyska są finansowane ze środków:

Ministerstwa Sportu i Turystyki

Samorządu miasta Łomża

VI  SPRAWY RÓŻNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu i podejmowania ostatecznych decyzji.
 2. Sprawy wynikłe w trakcie imprezy, a nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Każda zaproszona ekipa proszona jest o przygotowanie krótkiego występu nawiązującego do tradycji kraju pochodzenia, który zaprezentowany będzie podczas okolicznościowego Festynu w dniu otwarcia.
 4. Każdy zawodnik i opiekun zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość i okazywania go na prośbę organizatora.
 5. Każdy uczestnik i opiekun ma obowiązek przestrzegania wymogów sanitarnych związanych z pandemią.
 6. W celu wyrównania szans sportowych dla poszczególnych uczestników Organizator winien wprowadzić w każdej dyscyplinie indywidualnej podział na kategorie wiekowe.
  Dla gier zespołowych podane są roczniki przy szczegółowym regulaminie dla danej dyscypliny.
 7. Każdego uczestnika i opiekuna obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa i zdrowej sportowej rywalizacji.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów