SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-03 Polonijne spotkanie z rodakami z Ukrainy w Centrum Polonii w Pułtusku Polska

Na zamku w Pułtusku - Domu Polonii ”Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", który jest zarazem siedzibą Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego odbyło się dzisiaj spotkanie Prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli, Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusza Tomczaka, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata, Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego, Wiceprezesa Zarządu Krajowego Krzysztofa Łachmańskiego, Członka Zarządu Krajowego, Skarbnika SWP Tomasza Różniaka z Prezesem Związku Polaków na Ukrainie Antonim Stefanowiczem, liderami polskich organizacji w Ukrainie i przedstawicielami grupy uchodźców, którzy mieszkają w Pułtusku. Tematem była pomoc udzielana naszym rodakom zarówno na Ukrainie jak i uchodźcom w Polsce.

Dyskutowano o najskuteczniejszych formach wsparcia - zarówno materialnego jak i rzeczowego, o perspektywach działalności polskich organizacji w Ukrainie, o możliwościach adaptacyjnych w Polsce dla uchodźców wojennych. Przeanalizowano dotychczasowe efekty pomocy, którą świadczą zarówno Kongres Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, jak też Wspólnota Polska.

Bezpośrednia rozmowa z naszymi rodakami, którzy muszą znosić trudy przymusowego uchodźstwa, znający jednocześnie na bieżąco sytuację działaczy polskich i ich rodzin którzy pozostali na Ukrainie, dała szereg cennych wskazówek profilujących kolejne działania Polonii i SWP na ich rzecz.


Kongres Polonii Kanadyjskiej

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) został formalnie powołany w 1944 r. z inicjatywy organizacji wchodzących w skład Federacji Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie. Jest to federacja koordynująca działalność wchodzących w jego skład organizacji i stowarzyszeń. Jego obszar działania pokrywa całą Kanadę. Organizacyjnie dzieli się na następujące okręgi: Alberta, Atlantic Canada, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Quebec oraz okręgi w Ontario: Hamilton, Kitchener, London, Mississauga, Niagara, Oshawa, Ottawa, Sudbury, Thunder Bay, Toronto, Windsor.

Kongres Polonii Amerykańskiej

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) – jest ogólnokrajową federacją, będącą przedstawicielem politycznym Amerykanów polskiego pochodzenia (ok. 10 mln lub 3,3 procent amerykańskiego społeczeństwa w 2010 roku). Członkami KPA mogą być zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne. Krajowe organizacje należące do Kongresu obejmują: Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (Polish Roman Catholic Union), Związek Polek w Ameryce (Polish Women’s Alliance), Sokolstwo Polskie w Ameryce (Polish Falcons of America), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (Polish Army Veterans Association) i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (Polish Combatants Association), Amerykańska Rada ds. Kultury Polskiej (American Council for Polish Culture) oraz Krajowe Stowarzyszenie Adwokatów (National Advocates Society). Członkami KPA są ponadto liczne stanowe i lokalne bratnie organizacje, grupy parafialne, stowarzyszenia zawodowe i organizacje społeczne.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP, ang. Union of Polish Communities In Europe) jest ogólnoeuropejską federacją zrzeszająca ogólnokrajowe, organizacje polskie i polonijne, mające swoją siedzibę i działające w europejskich krajach osiedlenia. Powołana w grudniu 1993 roku na zebraniu Europejskich Wspólnot Polonijnych w Londynie. Unia skupia 40 organizacji polskich i polonijnych z 26 państw europejskich. Cele Unii to integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego; uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie; zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego, reprezentowanie Polonii europejskiej wobec Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, innych struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.


AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE WSPÓLNOTY POLSKIEJSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów