SWP
2022-03-13 Złoty Medal Wspólnoty Polskiej dla PTTS BESKID ŚLĄSKI Czechy

Gala jubileuszowa w Teatrze Cieszyńskim, jaka odbyła się w sobotę 12 marca w Czeskim Cieszynie, była centralnym wydarzeniem świętowania 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. „Beskidziocy” otrzymali wiele gratulacji i podziękowań, a za swoją działalność zostali uhonorowani m.in. przez prezydenta RP. Halina Twardzik odebrała Złoty Medal Stowarzyszenia "Wspólnoty Polskiej" z rąk Członka Zarządu Stowarzyszenia Tomasza Różniaka.

W istocie obchody rozpoczęły się już w ubiegłym roku, kiedy zorganizowano kilka wydarzeń, które akcentowały stulecie założenia Towarzystwa – wyjaśniła na wstępie Halina Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski” przypominając m.in. odsłonięcie monumentu na Wielkim Jaworowym.

„Beskidziocy”, jak na rangę wydarzenia przystało, w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie zjawili się ubrani „na galowo”, choć przecież najlepiej czują się w odzieży sprzyjającej wędrówkom po górskich szlakach. Towarzystwo liczy wprawdzie ok. 550, ale w sobotę nie wszyscy mogli zasiąść na widowni. Ci, którzy wzięli udział, mieli okazję zobaczyć wystawę o historii PTTS „Beskid Śląski”, a także tę związaną z obecną działalnością „Beskidzioków”. Były zdjęcia przywołujące wiele ciepłych wspomnień, dyplomy, odznaki, karty, medale, puchary. Przy dźwiękach góralskiej kapeli „Nowina” z Jabłonkowa zabrzmiała pieśń „Szumi jawor, szumi”, a także okolicznościowe „Sto lat”.

– Naszą siłą na tej ziemi była zawsze aktywność: społeczna, intelektualna, fizyczna, kulturalna, artystyczna – słowem wszelaka. Nigdy siły politycznej nie mieliśmy, ale broniliśmy się tą aktywnością. Stąd prof. Jan Szczepański nazwał to „aktywnością ocalenia narodowego”. I w tę aktywność wpisuje się działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” – mówił prof. Daniel Kadłubiec, który nakreślił historię i genezę powstania Towarzystwa.

W sobotniej gali wzięli udział zaproszeni goście m.in. Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie, Tomasz Różniak, członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Helena Legowicz, prezes PZKO, Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków i Gabriela Hřebačkowa, burmistrz Czeskiego Cieszyna.

Wydarzenie było okazją do złożenia gratulacji i podziękowań za działalność Towarzystwa. Halina Twardzik została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP Rzeczpospolitej Polski za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, a także za działalność na rzecz polskich organizacji na Zaolziu.

Za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP otrzymali długoletni członkowie PTTS „Beskid Śląski” – Henryk Cieślar, Tadeusz Farnik, Wanda Farnik, Anna Franek, Monika Machačowa i Irena Mierzwa.

PTTS „Beskid Śląski” zostało uhonorowane Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” nadanym przez premiera RP, a także medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Wszyscy o was wiedzą, a w Warszawie na pewno. Wasza działalność została doceniona nie tylko pod względem sportowym, ale i pod względem działalności politycznej: tej oddolnej, aktywizującej Polaków po obu stronach Olzy – stwierdziła Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Tomasz Różniak odczytał list gratulacyjny prezesa Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej” Dariusza Bonisławskiego, a następnie wskazał, że od początku jedną z głównych misji stowarzyszenia było łączenie Polaków i Polonii na całym świecie poprzez sport i aktywność. Temu właśnie służą letnie i zimowe igrzyska polonijne, jakie od ponad 30 lat organizuje „Wspólnota Polska” oraz inne przedsięwzięcia.

– Możemy to organizować w oparciu o dobrych i sprawdzonych partnerów. Takim jest PTTS „Beskid Śląski”. Dostrzegają to wszyscy. Zaolzie pokazuje ogromną moc, entuzjazm, a wielopokoleniowość uczestników tych igrzysk to wielka wartość – dodał.

W trakcie gali wręczone zostały także odznaczenia klubowe PTTS „Beskid Śląski”. Medale „Za Zasługi” otrzymali: Zofia Franek, Edward Jursa, Barbara Kudela, Stanisław Pawlik, Józef Piec, Otto Sikora, Anna Taraba, Vanda Vampolowa, Wanda Wigłasz oraz Anna Siekelowa, Jan Walek, Stanisław Sokalski.

Wpisem do „Złotej Księgi” zostali uhonorowani: Jerzy Czap, Władysław Kroczek, Ladislav Michalik, Zbigniew Pawlik i Ludmiła Wałach.

Gala była też okazją do wręczenia dyplomów dla honorowych członków PTTS „Beskid Śląski”. Otrzymali je Tadeusz Farny, Halina Filipek i Karol Śliż.

W imieniu członków i pracowników Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" życzymy szanownym "Beskidziokom" kolejnych 100 lat działalności!Zdjęcia: Łukasz Klimaniec, na podstawie Głos.live
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów