SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-01-10 Projekt „Misja medyczna” – pomoc medyczna i charytatywna” Litwa

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „LitPolinva” w 2021 r. zrealizowało projekt pt. „Misja medyczna” – pomoc medyczna i charytatywna obejmująca pomoc dla osób, członków Stowarzyszenia, potrzebujących pomocy materialnej oraz socjalnej.

W ramach pomocy zostały zakupione wózki inwalidzkie oraz inny sprzęt medyczny. Pomoc na kwotę 25 000 PLN otrzymało 7 członków stowarzyszenia „LitPolinva”.

Składamy wyrazy wdzięczności dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za poparcie naszych działań w zakresie realizacji zadania mającego na celu pomoc medyczną i charytatywną potrzebującym osobom.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „LitPolinva”.


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów