SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-12-31 O Polakach poza granicami kraju - prezes Wspólnoty Polskiej Polska

"Drodzy Rodacy w Irlandii i na całym świecie, pielęgnujcie polskość, bo to symbol ludzi wolnych, ludzi bohaterskich czynów, wielkich umysłów i talentów. Ludzi takich jak Wy. Niech biało czerwona flaga powiewa nad naszymi głowami i czas nadejścia Zbawiciela uwzniośli w nas wiarę, nadzieję i miłość na cały nowy rok 2022." - powiedział m.in. prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Bonisławski, dla Radio WNET.

Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów