SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-12-07 Zjazd Badaczy Polonii Polska

W Kancelarii Premiera odbył się pierwszy Zjazd Badaczy Polonii. Zjazd będący ważną platformą wymiany doświadczeń został zorganizowany z inicjatywy Ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak mówił Minister Jan Dziedziczak, ma to być ważna platforma wymiany doświadczeń środowisk polonijnych i wyraził nadzieję, że zjazd będzie odbywać się cyklicznie. - Środowisk badających Polonię w Polsce jest sporo, ale nigdy nie miały realnej możliwości spotkania i wymiany doświadczeń. Chcemy tym zjazdem im to zapewnić - posłuchać o tym, co te środowiska robią, posłuchać ich opinii o naszych działaniach, skorzystać z ich mądrości - zaznaczał.

W Zjeździe uczestniczyło ponad dwudziestu badaczy Polonii, m.in. z Instytutu Historii oraz Instytutu Badań Literackich PAN, przedstawiciele ośrodków badawczych uczelni w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Toruniu, Rzeszowie czy Słupsku, dyrektorzy: TVP Polonia oraz Polonijnej Agencji Informacyjnej.

List Premiera Mateusza Morawieckiego

List do uczestników zjazdu skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego odczytał minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. - Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą są jednymi z priorytetów polityki naszego rządu. Mamy ten przywilej i obowiązek wspierania inicjatyw służących umacnianiu naszej współpracy. Jestem jednak przekonany, że stale musimy szukać nowych, skutecznych dróg dotarcia do milionów Polek i Polaków rozsianych po całym świecie. Niezwykle ważną w tym rolę odgrywa edukacja i rozwój naszego szkolnictwa poza granicami kraju - napisał.

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

List do uczestników zjazdu skierował również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jego treść odczytał Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec - Jestem przekonany, ze zjazd zaowocuje wypracowaniem rozwiązań sprzyjających wspólnej wymianie myśli i doświadczeń. Jest to zadanie nadrzędne, nie tylko z punktu widzenia edukacji i nauki, ale przede wszystkim podtrzymania poczucia tożsamości Polaków, Rodaków rozproszonych po wszystkich zakątkach świata - napisał minister.

Polonijna biblioteka w KPRM

Podczas zjazdu, w Bibliotece Rządowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został zainaugurowany specjalny dział publikacji i prasy polonijnej, który będzie służył badaczom i osobom zainteresowanym tą problematyką. W dziale, poza bieżącą prasą polonijną, będą dostępne m.in. takie publikacje jak: „Opowieść o Błękitnej Armii”, „Artyści Andersa”, czy „Stefan Kardynał Wyszyński Do Polonii i Polaków”, sfinansowane w ramach działań Pełnomocnika.

Podczas drugiej części spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań nad edukacją polonijną, zrealizowane przez zespół badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zdjęcia © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


Tematy Zjazdu

Badania nad polskim wychodźstwem niepodległościowym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk
Prelegent: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN

50-lecie działalności naukowo-badawczej Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
Prelegent: dr hab. prof. KUL Jacek Gołębiowski, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

Archiwum Emigracji w Toruniu - dzieje i dorobek badawczy (1992-2021)
Prelegent: dr hab. Mirosław Supruniuk, Archiwum Emigracji UMK

Badania IPN nad Polonią i polskim wychodźstwem politycznym w XX wieku
Prelegent: dr hab. Jarosław Rabiński, IPN

Polska sztuka na emigracji
Prelegent: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Wydział Nauk Historycznych, UMK

Polskie czasopisma religijne na uchodźstwie podczas II wojny Światowej
Prelegent: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert

Archiwum Jana Kowalika w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Prelegent: ks dr Marek Grygiel TChr, Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, Poznań

Misja i działania Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL
Prelegent: Michał Dworski, Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL

Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu
Prelegent: Bartosz Czajka, Instytut im. gen. W. Andersa

Prezentacja działalności TVP Polonia - Magdalena Tadeusiak, Dyrektor TVP Polonia

Prezentacja działalności Polonijnej Agencji Informacyjnej SWP.

Prezentacje wyników badań nad edukacja polonijną:
Dorota Gołębiowska, Towarzystwo Naukowe KUL
Małgorzata Małyska, Towarzystwo Naukowe KUL
Małgorzata Wróblewska, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny „Awans"

Dyskusja. Podsumowanie Zjazdu Badaczy Polonii,
Minister Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak,
dr hab. prof. KUL Jacek Gołębiowski, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL Jacek GołębiowskiSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów