SWP
2021-12-03 Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy Polska

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy". Oba podmioty od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie a owocem tego są dziesiątki imprez - od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. Bo taka jest natura sportu - jak podkreślano w wystąpieniach - i dlatego warto go wspierać.

Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcił w słowie wstępnym Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rozwinęli ją goście honorowi konferencji:

Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W wystąpieniach programowych nakreślono przyszłe plany, potrzeby, perspektywy rozwoju współpracy organizacji polonijnych na rzecz sportu i nie tylko.

Tego zadania podjęli się:

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – przedstawienie działalności SWP
Ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki SWP – przedstawienie współpracy SWP – PKOl

Za zasługi dla sportu polonijnego

Konferencja była okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu. Nagrody "Za zasługi dla sportu polonijnego" odebrali zarówno "Polonijny sportowiec roku" - zwycięzcą został Paweł Myśliwiec z USA jak też "Animator sportu polonijnego" - laur przypadł Henrykowi Cieślarowi z Republiki Czeskiej. W kategorii "Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskało Miasto Toruń. Prezydentem Miasta jest Michał Zaleski, nagrodę w jego imieniu odbiera Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. W kategorii "Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie. Dyrektorem szkoły jest p. Marian Kaczanowski.

Rola samorządów

Niebagatelną rolę w organizacji wydarzeń polonijnych - zarówno sportowych jak edukacyjnych, czy kulturalnych dziejących się w Polsce, mają samorządy lokalne. Przykładem może być wieloletnia już akcja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbywająca się pod hasłem "Lato z Polską".

Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował akcje społeczne na rzecz Polonii i Polaków za granicą, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski we współpracy z samorządami lokalnymi. Omówił możliwości wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach. oraz kalendarz wydarzeń sportu polonijnego na lata kolejne apelując jednocześnie o włączenie się samorządów w te szczytne przedsięwzięcia.

Ponieważ współpraca z samorządami ma już wymierne efekty w trakcje konferencji Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Rady Krajowej SWP, Krzysztof Łachmański – Wiceprezes SWP, Hanka Gałązka Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP wręczyli jej przedstawicielom specjalne podziękowania.

Otrzymali je:

Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako
Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin – dyplom odebrał Łukasz Bielewski Dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prezydent Torunia Michał Zaleski – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz
Wójt Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Niepołomic Michał Hebda
Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek
Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak
Wójt Gminy Zatory Grzegorz Roman Falba
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski – dyplom odebrał Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski
Wójt Gminy Winnica Robert Artur Wróblewski
Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski - dyplom odebrał Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego - Paweł Mostowy

Nowe perspektywy

Opieka nad Polonią i Polakami za granicą jest wieloaspektowa, ale bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przez polskim rządem oraz samorządami jest ułatwienie powrotu do ojczyzny osobom, które nie z własnego wyboru znalazły się poza granicami Polski. Temat repatriacji i roli jaką mogą w niej pełnić lokalne społeczności omówiła Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP.

Nową perspektywą relacji z Polonią mogą stać się kontakty gospodarcze. Sebastian Jaworowski – Członek Zarządu SWP – nakreślił plany takiej współpracy, korzyści z tego płynące zwłaszcza w dobie globalizacji ekonomicznej. Ten wątek - jak przypomniano - pojawił się na ostatnim Polonijnym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, organizowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Podziękowania za wsparcie

A skoro o biznesie mowa, konferencja była okazją do wyrażenia podziękowania za wsparcie inicjatyw polonijnych przez polskie firmy.

Słowa uznania skierowano do:

Tomasza Hinca - Prezesa Zarządu Grupy Azoty SA - w imieniu którego wystąpił Marek Wadowski wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA
Marka Chraniuka– prezesa PKP Intercity S.A.
Katarzyny Różyckiej– prezes Fundacji Orlen
Małgorzaty Gośniowskiej-Kola – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Andrzeja Dołęgi – Dyrektora ds. Administracji KROSS SA

Medale 30-lecia Wspólnoty Polskiej

Historia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" to już 30 lat działań na rzecz naszych Rodaków rozsianych po całym świecie. Z tej okazji osobom zasłużonym dla organizacji wręczane są medale pamiątkowe. Tym razem w dowód uznania dla wsparcia udzielanego Wspólnocie medale przekazano poseł Joannie Fabisiak i burmistrzowi Ostrowii Mazowieckiej Jerzemu Bauerowi. Mamy nadzieję, że będą przypominały wszystkie wspólne osiągnięcia.

Niezwykle bogatą w treści konferencję zakończył apel prowadzącego spotkanie redaktora Henryka Urbasia o podpisanie symbolicznej deklaracji dalszej współpracy na rzecz środowisk polonijnych. Apel tak skuteczny ale i zrozumiały dla przybyłych gości, że szybko zabrakło wolnego miejsca na pokaźnych rozmiarów tablicy. I to niezwykle cieszy.


RELACJA Z KONFERENCJIO sporcie polonijnym i nowych płaszczyznach współpracyWiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski


RELACJA W KONFERENCJI

Zdjęcia © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna

Streaming, produkcja filmowa © Polonijna Agencja Informacyjna
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów