SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-23 Najlepsi z najlepszych - laureaci nagrody „Za zasługi dla sportu polonijnego" Polska

„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi” – te słowa Pierre de Coubertina, ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, towarzyszyły Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od chwili powstania, przekonując nas jak wielką rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji, odgrywa sport i wysiłek fizyczny. Postrzegamy sport jako istotny czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, zorganizowali w tym roku po raz pierwszy konkurs „Za zasługi dla sportu polonijnego", mający nagrodzić osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Oto tegoroczni laureaci:

W kategorii "Polonijny sportowiec roku" nagrodę uzyskał Paweł Myśliwiec, USA.

W kategorii "Animator sportu polonijnego" nagrodę uzyskał Henryk Cieślar, Republika Czeska.

W kategorii "Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie której dyrektorem jest p. Marian Kaczanowski

W kategorii "Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskało Miasto Toruń.


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Te zaszczytne wyróżnienia zostaną przekazane laureatom w trakcie konferencji „Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”, podczas której odbędzie się gala nagród „Za zasługi dla sportu polonijnego" - 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów