SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-22 Bieg Niepodległości "Polskiej Jedności" Kazachstan

Już po raz trzeci odbył się Bieg Niepodległości w Kazachstanie organizowany przez Stowarzyszenie "Polska Jedność". Ta wielka impreza, którą kocha cała Polonia Kazachstanu, po raz kolejny była wyraźnym świadectwem, że Polonię łączy Polska. I sport też!

W Biegu w Kazachstanie, organizowanym przez Stowarzyszenie "Polska Jedność" przy wsparciu Ambasady RP w Nur-Sułtanie, wzięło udział 200 osób, reprezentujących Nur-Sułtan, Ałmaty, Atyrau, Karagandę, Kokszetau, Pawłodar, Semej, Uralsk i Ekibastuz. Ponadto przedstawiciele "Polskiej Jedności" uczestniczyli w Biegu w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu.

Bieg odbył się w dniach 10 - 11 listopada 2021 roku. Ceremonie otwarcia i zamknięcia były transmitowane na żywo na Instagramie.

Podczas ceremonii zamknięcia 11 listopada uczestnicy zaśpiewali Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rinat Dussumov,
Wiceprezes Stowarzyszenia "Polska Jedność"
Polonijne Biegi Niepodległości

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Polski Komitet Olimpijski, które ma za zadanie promowanie idei obchodów rocznicy odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Sport pomagał Polakom wybijać się na niepodległość. Zmagania sportowe, coraz bardziej popularne w przededniu odzyskania niepodległości, dostarczały wzruszeń, były powodem do dumy i pozwalały wyrażać uczucia narodowe. Tak jest do dzisiaj!


POLONIJNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCISTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów