SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-15 "Powstaniec" - film o Leonie Prauzińskim Polska

Artyści odchodzą, ale ich dzieła są nieśmiertelne. Ludzie nie są stworzeni do upadku - można ich zniszczyć, ale nigdy nie zostaną pokonani to motto jakie przyświeca twórcom filmu "Powstaniec" o artyście plastyku Leonie Prauzińskim, nad którym patronat honorowy roztoczył Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Powstaniec

Powstaniec to osobista opowieść oparta na rodzinnej historii. Nasi dziadkowie byli w obozach koncentracyjnych (Stefan Matysiak) lub na liście proskrypcyjnej, spisie osób skazanych na zagładę, ( Cyryl Piasek). Poprzez przedstawienie mało znanych losów Leona Prauzińskiego chcemy zmierzyć się z uniwersalnymi mechanizmami totalitarnych reżimów. Sztuka w naszym animowanym dokumencie jest prezentowana w szerokim kontekście: chroni ludzi przed narzucanymi rolami społecznymi, a intelektualna wymiana myśli współtworzy wolność. Sztuka, jako wolność sama w sobie, jest antidotum na totalitaryzm.Film "Powstaniec" rozgrywa się w Forcie VII w Poznaniu, niemieckim obozie koncentracyjnym, dokąd artysta plastyk Leon Prauziński trafia na początku II wojny światowej. Znaleźli się tutaj przedstawiciele inteligencji: Polacy, Żydzi, artyści, urzędnicy, naukowcy – ci, którzy mogliby stworzyć opór na terenach polskich wcielonych do III Rzeszy. Historia, którą przedstawiamy ukazuje trzy ostatnie miesiące pobytu artysty w Forcie VII. W retrospekcjach przypominamy wcześniejsze etapy życia Prauzińskiego. Przed II wojną światową bohater filmu był znanym artystą plastykiem, walczył w Powstaniu Wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej.

W obozie koncentracyjnym Leon Prauziński kopiuje obrazy znanych malarzy. Daje mu to możliwość powrotu do świata sztuki, do bajkowej rzeczywistości. Dzięki swojemu talentowi udaje mu się też uratować przyjaciół. Niestety nie może uchronić siebie samego – 6 stycznia 1940 roku, wraz z innymi przedstawicielami wielkopolskiej elity, zostaje zamordowany. Ginie też jego dorobek artystyczny.

Po wojnie przez 50 lat rodzina stara się odbudować kolekcję prac artysty – w znacznej części udaje się ją odtworzyć.


REALIZACJA: Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej
SZTUKA POZNANIA


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów