SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-02 SZAŃCE KULTURY - Polski Zespół Folklorystyczny „Karolinka” z Sao Mateus do Sul w Brazylii Brazylia

Zapraszamy do lektury artykułu o historii Polskiego Zespołu Folklorystycznego „Karolinka” z Sao Mateus do Sul w Brazylii. Zespół otrzymał w tym roku dotację na zakup strojów Beskidu Żywieckiego i śląskich w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Szańce kultury - wsparcie działalności i rozwoju polonijnych zespołów folklorystycznych w Ameryce Południowej. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Zespół Folklorystyczny „Karolinka” to organizacja non-profit, która poprzez taniec, śpiew i inne folklorystyczne aktywności stara się zachować kulturę polskich imigrantów, którzy osiedlili się w regionie São Mateus do Sul. Włącza młodych ludzi w działania społeczno-kulturalne, angażując ich w życie społeczności, oddziałując tym samym na kształtowanie osobowości.

Historia zespołu

Zespół powstał 22 lutego 1992 r. przy wsparciu BRASPOLu, grupy młodzieżowej GENSMA, grupy Caminhos da Paz z Água Branca oraz lokalnej młodzieży.

Pierwszy występ zespołu odbył się 24 maja 1992 roku na terenie budującego się kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a pierwszym choreografem była Polka, Urszula Janina Sajda.

W czerwcu 1998 roku, z okazji narodowego kongresu BRASPOL, w São Mateus do Sul powstał dziecięcy zespół „Karolinka” (dla dzieci od 5 do 12 lat), jako odrębna grupa od zasadniczego zespołu „Karolinka” (do którego należały osoby od 13 roku życia).

W styczniu 2000 r. oba podmioty zostały połączone, dając początek obecnemu Polskiemu Zespołowi Folklorystycznemu „KAROLINKA”, który został oficjalnie zarejestrowany.

W latach 2000-2005 choreografią zespołu zajmował się Paulo Roberto Scardazann Herenn. Przez kolejne dwa lata grupa działała bez choreografa, a próby prowadzili sami tancerze.

W maju 2007 roku, w ramach programu Petrobras Attitude SIX, został zatrudniony nowy choreograf, Luis Gustavo Gomes Guarize, były tancerz ZPiT Mazowsze. Od czerwca 2008 r. wynagrodzenie choreografa opłacał Urząd Miasta São Mateus do Sul. Guarize współpracował z zespołem „Karolinka” do listopada 2011 r. W następnych latach choreografami zespołu byli doświadczeni tancerze, którzy ukończyli kursy tańca ludowego. Najpierw Rafael Guimarães de Lima, który ukończył pierwszy moduł „Kursu Instruktorów Polskich Zespołów Folklorystycznych” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pełnił funkcję choreografa zespołu w latach 2011-2017. Następnie Iris Janoski objęła stanowisko choreografa i dyrektora artystycznego zespołu. Tańczyła w zespole „Karolinka” od 1998 r., a w 2019 r. wzięła udział w kursie dla choreografów prowadzonym przez ZPiT Śląsk. (Kurs finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”).

Zespół „Karolinka” stale się rozwija. W ostatnich latach grupa poszerzyła swoją działalność o polski chór i organizowała rozmaite imprezy promujące polską kulturę, takie jak warsztaty kulinarne, rękodzieła i lekcje języka polskiego. „Karolinka” wydała także dwie książki: „Conhecendo a Cozinha Polono-brasileira”, która ukazała się w 2014 roku oraz „Drogami tradycji”, wydana w 2016 roku w języku portugalskim i polskim, która przedstawia dorobek 25 lat działalności zespołu „Karolinka”.

W historii zespołu „Karolinka” ważnymi momentami były festiwale, w których zespół uczestniczył, ale i te, które zorganizował. W 2011 roku „Karolinka” zajęła drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Joinville, największym festiwalu tańca na świecie, według Księgi Rekordów Guinnessa 2005. W 2016 i 2018 roku zespół zorganizował dwie edycje Przeglądu Polskiego Folkloru w swoim mieście, São Mateus do Sul, w których wzięły udział zespoły ludowe z Polski: ZPiT Ziemia Bydgoska z Bydgoszczy i ZPiT Politechniki Warszawskiej z Warszawy.

Doświadczenie przyjęcia zespołów z Polski zainspirowało członków „Karolinki” do realizacji jednego ze swoich największych marzeń: uczestnictwa w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W 2019 roku zespół odbył swoje pierwsze tournée po Polsce, wziął udział w festiwalu, a także wystąpił w Bydgoszczy i Toruniu.

Także w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy z powodu pandemii próby i występy zespołu zostały zawieszone, „Karolinka” aktywnie realizuje projekty oraz promuje polską kulturę poprzez zdalne spotkania, wykłady oraz publikacje dotyczące kuchni polskiej (kuchnia regionalna – podkarpacka i lubelska) i tradycji bożonarodzeniowych.

W sierpniu 2020 roku zespół uczestniczył w 1. Polskich Smakach, imprezie promującej polskie potrawy przygotowane przez lokalną Polonię. Z powodu pandemii sprzedaż odbyła się w formie „na wynos”. W 2021 roku druga edycja imprezy odbyła się na placu w centrum i towarzyszyły jej uroczystości związane z przyznaniem miastu São Mateus do Sul tytułu POLSKIEJ STOLICY PARANY.

Plany na przyszłość

Dziś „Karolinka” to już nie tylko zespół tańca ludowego. Wspólną pracą kilkudziesięciu tancerzy, chórzystów i wolontariuszy, „Karolinka” dąży do tego, aby stać się jedną z ważniejszych instytucji polonijnych w Brazylii, reprezentującą i zrzeszającą kilka pokoleń potomków polskich imigrantów. W ten sposób zespół „Karolinka” jednoczy spadkobierców tych Polaków, którzy opuścili swoją ojczyznę, ale nigdy nie utracili swojej tożsamości.


PROJEKT SZAŃCE KULTURY


Poniżej znajduje się nagranie z drugiej edycji „Polskich Smaków” oraz z uroczystości towarzyszących otrzymaniu tytułu POLSKIEJ STOLICY PARANY.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"