SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-09 Wyzwania dla solidarności z Polonią i Polakami poza granicami. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Polacy rozumieją potrzebę wspierania środowisk polskich poza granicami, szczególnie tych na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Wiele inicjatyw, akcji społecznych, powołanych instytucji służy temu celowi. Obszar ten, który jest odruchem solidarności, potrzebą serca, wymaga jednak również dalszej profesjonalizacji i stałego rozwoju.

Wyzwania dla solidarności z Polonią i Polakami poza granicami

Moderator:

Barbara Wojda - Belgia, Prezes Polska Macierz Szkolna w Belgii

Paneliści:

  • S. Michaela Rak - Polska, Założyciel, Dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie
  • Alicja Brzan-Kloś - Polska, Skarbnik Oddziału Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Katowicach
  • Łukasz Tomasz Dmowski - Polska, Prowincjał Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego
  • Tadeusz Adam Pilat - Szwecja, Prezydent Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowiło miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"