SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-09 Potencjał startupów polskich młodych przedsiębiorców w świecie. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Młoda polska emigracja zaangażowana jest w tworzenie biznesów na świecie. Wiele z nich opartych jest na specjalistycznej wiedzy i innowacyjności. Stanowią oni wyjątkowy potencjał , który może być ważnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki.

Potencjał startupów polskich młodych przedsiębiorców w świecie

Moderator:

Maciej Gnyszka - Polska, Prezes Towarzystwa Biznesowe

Paneliści:

  • Karol Kurach - Szwajcaria, Chief Technology Officer Cosmose
  • Marcin Michalski - Szwajcaria, Starszy Inżynier Cosmose
  • Jakub Niebrzydowski - Architekt i specjalista BIM, Burckhardt Partner
  • Grzegorz Wielgoszewski - Szwajcaria, Inżynier ds. badań i rozwoju Resistell AG

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowiło miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"