SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-09 Potencjał ludzi biznesu polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Polonia w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej znaczącej poza granicami Polski. Ponad 10 milionów osób polskiego pochodzenia stanowi jedną z najbardziej znaczących grup etnicznych w USA. Osoby polskiego pochodzenia zajmuje wysokie pozycje w korporacjach, instytucjach finansowych, firmach, prowadzą własne biznesy i w naturalny sposób mogą być pomostem i inspiracją do współpracy kapitału amerykańskiego w Polsce i ekspansji polskich firm na rynku amerykańskim.

Potencjał ludzi biznesu polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych – perspektywy współpracy

Moderator:

Maciej Cybulski - Polska, Prezes Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Paneliści:

  • Paweł Pietrasieński - Polska, Profesor, Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego GOED Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Marek Rudnicki - USA, Profesor, Dyrektor Programu Rezydencji University of Illinois
  • Andrzej Lubelski - Polska, Prezes ProGlobal Strategic Sp. z o.o.
  • Romuald Popławski - USA, Gość Forum Polonijne Kongres Polonii Amerykańskiej
  • Karolina Dehnhard - USA, Partner, Adwokat Lindabury, McCormick, Estabrook & Cooper, P.C.

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"