SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-09 Polscy naukowcy poza granicami kraju inspiracją dla rozwoju Polski. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Naukowcy polskiego pochodzenia zajmują wyjątkowe pozycje w świecie nauki. Pracują na najlepszych uczelniach, instytutach badań i rozwoju. Jest to ogromny kapitał, który może być wykorzystywany dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Polscy naukowcy poza granicami kraju inspiracją dla rozwoju Polski

Moderator:

Zenona Bańkowska - Polska, Dyrektor Zarządzający Programem Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

  • Nadiia Shmygol - Ukraina, Profesor "Politechnika Zaporoska" Uniwersytet Narodowy
  • Jerzy Kupiec-Weglinski - Polska, Wiceprzewodniczący Szkoła Medyczna D. Geffena na Uniwersytecie Kalifornijskim
  • Anna Fidelus - Polska, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Jan Wiktor Sienkiewicz - Polska, Profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"