SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-08 Znaczenie sportu dla budowania wspólnoty Polaków. Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Sport to uniwersalne medium łączące pokolenia i nacje. Pod prostymi regułami rywalizacji zaszyta jest więź jaka powstaje w drużynowej rywalizacji z orłem na piersi. To ważny element konsolidujący nas jako naród, bez względu na miejsce zamieszkania. Polskim sportowcom w zawodach na arenach całego świata zawsze kibicuje Polonia. Jest to symboliczne manifestowanie polskości, przywiązania do macierzy. Sport jak żadna inna dziedzina życia społecznego potrafi łączyć i budować wspólnotę. Jaką rolę w integracji środowisk polonijnych odgrywa sport? Jak rozwijać dziś sport polonijny i jak w niego inwestować?

Znaczenie sportu dla budowania wspólnoty Polaków

Moderator:

Witold Rybczyński - Polska, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polski Komitet Olimpijski (PKOL)

Paneliści:

  • Andrzej Kraśnicki - Polska, Prezes Polski Komitet Olimpijski (PKOL)
  • Marek Horbań - Ukraina, Prezes Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów
  • Andrzej Lech - Austria, Prezes Polskie Towarzystwo Sportowe w Austrii
  • Andrzej Bizoń - Polska, Przewodniczący Komisji Szkolnej i Sportu Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"