SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"





2021-07-27 Pokaż mi Polskę – publikacje edukacyjne Polska

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna realizację zadania publicznego „Pokaż mi Polskę – publikacje edukacyjne”. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 5 wydawnictw dla dzieci, młodzieży i nauczycieli:

  1. Uczymy, jak uczyć – kwartalnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych
  2. Wspólnota Polska – pismo dla Polonii i Polaków za granicą
  3. Vademecum polonisty/bohemisty
  4. Poczytajmy! Opracowanie tekstów literackich przystosowanych dla dzieci i młodzieży
  5. Album o Polsce! Najciekawsze miejsca i regiony Polski opisane językiem dzieci dwujęzycznych.

Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu powyższych publikacji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021."







STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"