SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-07-19 Podziękowanie od Pierwszej Damy dla prezesa Wspólnoty Polskiej Polska

Zakończyła się pierwsza edycja Konkursu Recytatorskiego „Słowem – Polska” Kancelarii Prezydenta RP skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą, w którym o nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogli ubiegać się młodzi rodacy uczący się języka polskiego w krajach ich zamieszkania. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" uczestniczyło w nim zarówno na etapie przygotowania i realizacji, pod osobistym nadzorem prezesa SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Z tej to okazji Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda przesłała list z podziękowaniami, który cytujemy poniżej.


Warszawa, 9 lipca 2021 roku

Dariusz Bonisławski
Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazane wsparcie w trakcie przygotowywania i przeprowadzenia pierwszej edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem - Polska" organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na ręce Pana Prezesa kieruję szczególne podziękowania przedstawicielom Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska" - Pani Prezes Annie Kietlińskiej, Pani Prezes Hannie Gałązce oraz Panu prof. Józefowi Wróblowi za udział i zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej. Doceniam ogromny wkład członków jury, którzy niezwykle wnikliwie zapoznawali się z nagraniami uczestników, wyłaniając tym samym finalistów i laureatów Konkursu. Każde ocenione przez członków Komisji wystąpienie stanowiło potwierdzenie, że wśród Polonii i Polaków za granicą rosną miłośnicy języka polskiego oraz polskiej poezji.

Wyrażam nadzieję na naszą dalszą współpracę przy kolejnych edycjach Konkursu Recytatorskiego „Słowem Polska", który bez wątpienia jest dowodem, że w sercach młodych Polaków język polski zajmuje wyjątkowe miejsce.
LIST W WERSJI PDF

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"