SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-30 Oświadczenie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Litwa

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wydało oświadczenie w sprawie zatrzymań przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

„W związku z represjami i szykanami obecnych władz Białorusi stosowanymi ostatnio wobec przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi wyrażamy stanowczy protest.

Działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw mniejszości narodowych.

Działalność Związku Polaków na Białorusi jest ukierunkowana na pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, na wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Dla naukowców Polaków, których reprezentujemy, nie do zaakceptowania są działania władz białoruskich skierowane na ograniczenie wolności słowa, a tym bardziej stosowanie bezpośrednich środków represyjnych wobec nauczycieli, studentów, wykładowców i działaczy mniejszości narodowych.

Domagamy się zaprzestania szykanowania i represjonowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.”

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"