SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-01-25 Kondolencje dla Michała Kisiela, dyrektora Domu Polonii w Pułtusku Polska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci brata Michała Kisiela, dyrektora Domu Polonii w Pułtusku. Ksiądz Dariusz, doktor teologii, będąc wykładowcą Historii Kościoła w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym zajmował się w swojej pracy naukowej historią misji katolickich. Jego dorobek jest cennym źródłem wiedzy o pracy duszpasterskiej w procesie krzewienia wiary chrześcijańskiej. W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" składamy najszczersze kondolencje rodzinie i Bliskim. Niech spoczywa w pokoju.

Dariusz Piotr Bonisławski
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"