SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-12-29 Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii RAPORT Polska

Przekazujemy na Państwa ręce raport: "Kondycja oświaty polonijnej. Stan i potrzeby w warunkach epidemii" opracowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Kongres Oświaty Polonijnej. Prezentuje on aktualny stan oświaty polonijnej oraz jej potrzeby wynikające z sytuacji pandemii. Przeprowadzona diagnoza zawiera również rekomendacje dla instytucji wspierających funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych.

Raport powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych on-line przez Kongres Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 roku oraz prezentacje przedstawicieli polonijnych środowisk edukacyjnych z 16 krajów na temat funkcjonowania placówek oświatowych podczas pandemii zaprezentowane podczas konferencji pt. „Kondycja oświaty polonijnej - stan i potrzeby w warunkach epidemii”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą – Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy z Kongresem Oświaty Polonijnej oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbyła się on-line 13 grudnia 2020 roku.

W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą, w sumie 225 osób z 28 krajów . Reprezentowane na konferencji placówki oświatowe mają różną formułę działalności - są wśród nich przede wszystkim szkoły społeczne, ale również punkty nauczania, szkoły polskie przy placówce dyplomatycznej, szkoły z polskim językiem nauczania w systemie edukacyjnym danego kraju. W konferencji uczestniczyli także goście z Polski: z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Wolność i Demokracja”.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Kongres Oświaty Polonijnej wzięli udział dyrektorzy szkół polonijnych i polskich za granicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych prowadzących placówki oświatowe za granicą. Respondenci pochodzili z 21 krajów świata, najwięcej odpowiedzi uzyskano od reprezentantów placówek zlokalizowanych w Europie (69%), nieco ponad ¼ to osoby zamieszkujące w Ameryce Północnej.

Wyniki ankiety stanowiły punkt wyjścia do diagnozy i dyskusji przeprowadzonej podczas konferencji. Raport zawiera zatem możliwie pełen obraz sytuacji szkół polonijnych podczas pandemii.


RAPORT W WERSJI PDF DO POBRANIA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"