SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-12-29 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W ARMENII Armenia

11 listopada 2020 roku w Związku Polaków w Armenii "Polonia" i w "Polonii" Giumri odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.

Ważnym elementem obchodów był coroczny Bieg Niepodległości. Tym razem Bieg został zorganizowany w Giumri i miał dużo mniej radosny wymiar niż zwykle, ponieważ odbywał się w cieniu wojny w Arcachu. Jednak idea Biegu i duch wolności oraz pokoju przyświecały wszystkim uczestnikom wydarzenia. Zostali oni nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami, które otrzymaliśmy od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

To dla nas niezwykle ważne, że w tak trudnym czasie udało nam się utrzymać naszą tradycję corocznego Biegu Niepodległości i w ten sposób uczcić pamięć o bohaterach, którzy ponad sto lat temu walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Liana Harutyunyan
prezes Związku Polaków w Armenii „Polonia”

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - STRONA PROJEKTU
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"