SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-23 Polonijne Biegi Niepodległości w Makiejewce Ukraina

Towarzystwo Kultury Polskiej "Polonia" w Makiejewce dołączyło do trzeciej edycji akcji Polonijne Biegi Niepodległości, zainicjowanej przez Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polski Komitet Olimpijski. Bieg o dystansie 1918 m. odbył się 21 listopada 2020 r. w Makiejewce. Udział w Biegu wzięło ponad 20 osób - uczniowie szkoły sobotniej języka polskiego i członkowie organizacji. Biegliśmy razem na chwałę Niepodległej!

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie które ma za zadanie promowanie idei obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, oraz popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Tekst: Prezes TKP "Polonia" Irena Erdman
Zdjęcia: Nikolay Krivoshey

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"