SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-16 Polonijny Bieg Niepodległości na Zaolziu Czechy

Aż 110 uczestników wzięło udział w Polonijnym Biegu Niepodległości zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej.

Tradycyjnie już czeska Polonia chętnie i licznie bierze udział w zawodach sportowych i - co należy podkreślić - osiąga w nich niemałe sukcesy. Być może powodem jest codzienny kontakt z kulturą fizyczną, którą podtrzymują całe rodziny. Okazją odświętną był również tegoroczny Bieg Niepodległości inicjowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie które ma za zadanie promowanie idei obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, oraz popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"