SWP
2020-08-31 List ministra Edukacji Narodowej do uczniów i rodziców szkół polskich za granicą Polska

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów i rodziców szkół polskich za granicą.


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 1 września 2020 r.


Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice szkół polskich za granicą
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

rozpoczęcie nowego roku szkolnego to szczególny czas w życiu środowisk polskich skupionych wokół szkół prowadzących nauczanie języka polskiego poza granicami Polski. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego podczas inauguracji roku szkolnego wzrusza i budzi wspomnienia.

Oświata polonijna poza granicami kraju to doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale nade wszystko kształtowanie tożsamości narodowej i umacnianie postaw patriotycznych. To inwestycja w młode pokolenie, które dzięki znajomości języka polskiego, historii, kultury i tradycji kraju przodków, pełni rolę ambasadorów polskości na świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, szanując dorobek oświaty polonijnej, docenia Państwa wysiłki i zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków za granicą. Naszym wspólnym celem powinno być dotarcie z ofertą nauczania języka polskiego do kolejnych grup uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie nadal wspierać Państwa działania poprzez kierowanie nauczycieli do pracy w szkołach, organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz, o ile pozwoli sytuacja epidemiologiczna, organizowanie letniego wypoczynku dla młodzieży polonijnej i wspieranie współpracy szkół polonijnych ze szkołami w Polsce.

Pełna treść listu poniżej.LIST W FORMACI PDF DO POBRANIA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów