SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-08-08 "SŁOWA SERCEM MALOWANE”... POLONIA - REPATRIANTOM Polska

Z inicjatywy Klubu Literackiego „Nasza Twórczość” Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Warszawa i za zgodą dyrektora Zamku w Pułtusku Michała Kisiela 26 lipca 2020 r. z udziałem licznie zgromadzonej publiczności z Pułtuska, odbył się koncert poetycko – muzyczny dla Repatriantów z Kazachstanu, którzy tam aktualnie przebywają.

W programie artystycznym udział wzięli członkowie Klubu Literackiego w osobach: Jan Rychner – prezes klubu, Grażyna Dorota Kowalska - poetka, Jacek Boduła - bard, gitarzysta i piosenkarz oraz piosenkarka Alicja Pędowska.W koncercie, który trwał 120 minut artyści przygotowali specjalnie z myślą o repatriantach program z wierszami i piosenkami o tematyce kresowej, patriotycznej oraz lokalnej. Program prowadził Jan Rychner. Koncert otworzył i opatrzył słowem wstępnym dyrektor Zamku w Pułtusku – Michał Kisiel.

Szczególnym gościem na koncercie była Pani Agnieszka Bogucka – prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Na zakończenie słuchacze obdarzyli artystów gromkimi brawami, a wykonawcy przekazali repatriantom na pamiątkę książki swojego autorstwa.

Uroczystość odbyła się w miłej i przyjacielskiej atmosferze, a wielu słuchaczy nie ukrywało swojego wzruszenia. Dziękowali za koncert i za przekazane im upominki.

Tekst: Jan Rychner

WYKONAWCY:

Jan Rychner – prawnik, poeta, członek Stowarzyszenia ZAiKS, SAP II W-wa; prowadzenie spektaklu słowno – muzycznego.

Grażyna Dorota Kowalska – poetka, pisarka, lektorka – członkini Klubu Literackiego „Nasza Twórczość

Alicja Pędowska – solistka – śpiew.

Jacek Boduła – bard, piosenkarz gitarzysta, animator kultury.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"