SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-02-07 Wernisaż wystawy upamiętniającej 100. rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem Polska

7 lutego 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Polskie drogi do Bałtyku. 1918-1920. W 100. Rocznicę zaślubin Polski z morzem"

Ekspozycja, objęta Patronatem Honorowym Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy współpracy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Spotkanie rozpoczął współorganizator uroczystości i gospodarz miejsca Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", po którym wystąpił dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. W swoim wystąpieniu dyrektor CBW podkreślił, ogrom dokonań odradzającego się Państwa Polskiego na rzecz wielkiego cywilizacyjnego eksperymentu, w którym prawie wszystko budowano od podstaw. Eksperymentu, który przyczynił się do rozwoju gospodarki narodowej, w tym do obronności kraju i turystyki oraz rozsławił imię Polski w świecie.

Następnie głos zabrała Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która podkreśliła historyczne związki Polski z Bałtykiem oraz Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej, współorganizator wystawy.

Kolejnymi mówcami byli Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a po jego wystąpieniu wiceadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego i dr Michał Wiater, reprezentujący Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury Dziedzictwa MON, który podziękował dyrekcji i pracownikom CBW za działania podejmowane na rzecz kształtowania postaw obywatelskich.Pro Patria i Pro Bono Poloniae

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń - medali Pro Patria i Pro Bono Poloniae oraz medali 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej. O powstawaniu wystawy i ludziach zaangażowanych w jej stworzenie opowiedziała zebranym Zofia Kunert, starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej, współtwórczyni wystawy.Wystawa

Część oficjalną zakończyła ceremonia otwarcia wystawy, której dokonali: Małgorzata Gosiewska, minister Jan Józef Kasprzyk, dr Jan Tarczyński, Dariusz Piotr Bonisławski, Tomasz Miegoń oraz wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Wystawę można oglądać na ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie do 29 lutego 2020 r.

Po ceremonii Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, zaprezentowała monetę kolekcjonerską NBP "100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem". Patroni Honorowi, organizatorzy oraz partnerzy zostali uhonorowani monetą.Goście

W uroczystości, zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Dowództwo Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego, wzięło udział blisko 150 gości, wśród których znaleźli się m.in.:

 • Bogusław Nizieński, Przewodniczący Rady Kombatanckiej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kanclerz kapituły Orderu Orła Białego
 • płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Bogusław Winid, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, reprezentujący Ministra
 • Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • dr Pál Attila Illés, zastępca Ambasadora Węgier w Polsce
 • dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
 • dr Michał Wiater oraz Paweł Dycht, reprezentujący Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Kamila Gralik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej
 • gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • gen. bryg. Andrzej Przekwas, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • płk Jarosław Rybak, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • płk Jarosław Steć, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu
 • płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa
 • płk Mariusz Zieliński, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 • płk Marek Chlebicki, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
 • płk Adam Gwiazdowicz, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • ks. prałat, kanonik płk dr Zbigniew Kępa, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego
 • ks. Zbigniew Krasa, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • ks. kpt. Tomasz Paszko, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego Wojska Polskiego
 • kontradm. Krzysztof Zdonek, reprezentujący Inspektora Marynarki Wojennej
 • insp. Sławomir Litwin, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, reprezentujący Komendanta Głównego
 • dr Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ryszard Wojtkowski, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • st. insp. Adam Morawski, reprezentujący Komendanta Głównego Służby Ochrony Kolei
 • Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"