SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-01-30 XI Edycja Konkursu "Być Polakiem" - 2020 Polska

Po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie.

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

Prace konkursowe

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/. lub w wersji PDF na dole strony do pobrania.

Nagrody

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:

 • przyjazd do Polski,
 • udział w Gali w Zamku Królewskim,
 • wycieczka „Śladami polskości”

  Powodzenia i do zobaczenia


  W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:
  Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata
  Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Marek Machała, Koordynator Generalny


Organizatorami Konkursu są:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja „Świat na Tak”.


KALENDARIUM XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

19.10.2019 r. --- Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie

08.03.2020 r. --- Termin nadsyłania prac konkursowych

27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 --- Obrady Jury Konkursu w Warszawie

24.06.2020 r. --- Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy

25.06.2020 r. godz. 14.00 --- Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie

26.06.2020 r. - 30.06.2020 r. --- Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie

01.07.2020 r. - Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z WarszawyDO POBRANIA:

Regulamin XI Edycji Konkursu "Być Polakiem" - 2020

Kalendarium XI Edycji Konkursu "Być Polakiem" - 2020

Formularz zgłoszeniowy XI Edycji Konkursu "Być Polakiem" - 2020


GALA KONKURSU 2019


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"