2020-01-14 KONKURS WSPÓLNOTY POLSKIEJ "PRZEDSIĘWZIĘCIE POLONIJNE XXX-LECIA" Polska

7 lutego 2020 roku minie 30 lat od chwili powołania Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Powodem zaistnienia, misją i celem Stowarzyszenia było odbudowanie wspólnoty narodowej zniszczonej początkowo przez wydarzenia II wojny światowej, później zaś niesprzyjającą polskiej kulturze socjalistyczną ideologię.

Z okazji jubileuszu Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wystosował list - do Rodaków z zagranicy – partnerów, przyjaciół i współautorów sukcesów Stowarzyszenia, ogłaszając jednocześnie konkurs na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia.


Warszawa, 4 października 2019 r.

Szanowni Państwo

7 lutego 1990 roku został podpisany akt założycielski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który wyznaczył nowo powołanej do życia organizacji zadanie odbudowania narodowej wspólnoty, zniszczonej następstwami II wojny światowej. Dzisiaj, w przededniu jubileuszu XXX-lecia działalności, z dumą stwierdzamy, że cel, jaki nam wyznaczono został wykonany, a Polacy – niezależnie od miejsca zamieszkania – ponownie stanowią wielką Polską Wspólnotę.

Dokonania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w minionym XXX-leciu tylko o tyle zasługują na pamięć i uznanie, o ile służą tym, dla których zostało ono powołane – Polonii i Polakom z Zagranicy. Chcemy w tym roku jubileuszowym spojrzeć z dystansem na nasze działania na przestrzeni trzech minionych dekad, poddać je refleksji i zweryfikować ocenami naszych partnerów – Polonii i Polaków z zagranicy.

Chcemy, aby nadchodzący jubileusz stał się prawdziwym świętem dla naszej „Wspólnoty”, a także dla naszych rodaków z zagranicy – partnerów, przyjaciół i współautorów naszych sukcesów.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza konkurs
na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia.

Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich przedsięwzięć służących Polonii i Polakom z zagranicy, bądź przez organizacje polonijne realizowanych, w których Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miało udział organizacyjny lub finansowy, a które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy funkcjonowania środowisk, umacniały narodową tożsamość, promowały wiedzę o historii i dniu dzisiejszym Polonii i Polaków na Wschodzie, wspierały profesjonalizację edukacyjnych i kulturalnych inicjatyw Polonii.

W konkursie mogą brać udział organizacje polonijne (wyłącznie!) które współpracowały ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" przy realizacji przedsięwzięć opisanych powyżej

Kategorie, w których będą przyjmowane zgłoszenia to:

Inwestycje
Kultura
Sport
Edukacja
Promocja
Media

Zgłoszenia wraz z uzasadnianiem zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizacji polonijnych i instytucji dotujących.

Uprzejmie proszę o nadsyłanie propozycji wraz z uzasadnieniem do dnia 15 lutego 2020 r., na adres konkurs30@swp.org.pl


Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski


ORYGINAŁ LISTU PONIŻEJSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook