2020-01-01 OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU EUWP dot. wypowiedzi prezydenta Rosji Szwecja

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zdecydowanie potępia wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, będące próbą obarczenia Polski winą za wybuch II wojny światowej. To kłamstwo!

We wrześniu 1939 Polska jako pierwsza wystąpiła zbrojnie w obronie swych granic i była pierwszą ofiarą militarnej agresji ukartowanej w zbrodniczym pakcie Ribbentrop-Mołotow, dzielącym Europę pomiędzy obu agresorów: hitlerowskie Niemcy i sprzymierzoną wówczas z nimi sowiecką Rosję. Ich napaść na Polskę rozpoczęła tę największą i najpotworniejszą wojnę w dziejach ludzkości, której ofiarą padło dziesiątki milionów ludzi wielu narodowości.

Z całą stanowczością popieramy w tej sprawie stanowisko Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich polskich ugrupowań politycznych, które solidarnie i zdecydowanie potępiły wypowiedzi prezydenta Putina.

Pragniemy też wyrazić wdzięczność przedstawicielom tych państw, które sprawiedliwie wystąpiły w obronie Polski i prawdy historycznej. Oczekujemy na dalsze, niezbędne głosy w tej sprawie.

Rozpętanie II wojny światowej było zbrodnią, za którą odpowiadają agresorzy i w tej sprawie jest tylko jedna prawda, do której mają prawo wszystkie poszkodowane narody, również naród rosyjski.

Sekretariat EUWP
1 stycznia 2020 r.DOKUMENT W WERSJI PDF


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook