SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-12-21 LIST GRATULACYJNY PREZES Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych DO PREZESA WSPÓLNOTY POLSKIEJ Szwecja

Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Szanowny Panie Prezesie

W imieniu nowo powstałego Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych składam Panu serdeczne gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Jednocześnie kieruję słowa podziękowania za niezwykle konstruktywną współpracę ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" podczas kadencji Pana jako prezesa w organizowaniu projektów na rzecz mediów polonijnych. To własnie ta współpraca we współorganizowaniu zarówno europejskich, jak i światowych Forów Mediów Polonijnych, które z roku na rok obejmują swoim zasięgiem coraz większą ilość dziennikarzy polonijnych, przyczyniła się do utworzenia Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Wyrażamy głęboką nadzieję na dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" pod kierownictwem Pana Prezesa w następnej kadencji.

Z poważaniem
Teresa Sygnarek
Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów PolonijnychSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"