2019-12-21 List gratulacyjny Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji do Prezesa Wspólnoty Polskiej Szwecja

Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Szanowny Panie Prezesie

W imieniu 30 organizacji członkowskich Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz moim własnym gratuluję serdecznie ponownego wyboru na stanowisko prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Mając na uwadze niezwykle konstruktywną współpracę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" podczas poprzedniej kadencji Pana jako prezesa, jesteśmy przekonani, że ta współpraca mająca na celu wsparcie działalności organizacji polonijnych na całym świecie będzie nadal tak samo owocna jak dotychczas.

Na Pana ręce składamy także gratulacje nowo wybranym członkom władz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Z poważaniem
Teresa Sygnarek
Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w SzwecjiSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook