2019-12-19 List gratulacyjny Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii do Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Brazylia

Szanowny Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Wielce Szanowny Panie Prezesie

Spieszę z tak odległego kraju, jakim jest Brazylia, aby w imieniu tutejszej społeczności polonijnej pogratulować z całego serca Szanownemu Panu wyboru na kolejną kadencję tej zasłużonej organizacji dla Polaków i Polonii w świecie!

Pełny tekst poniżej

Z wyrazami szczerego szacunku
Ks. dr Zdzisław Malczewski SChr - rektorSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook