SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-12-02 szkolenia dla choreografów polskich zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny Polska

Uczestnicy szkolenia dla choreografów polskich zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny przebywają od wczoraj w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Zostali dzisiaj przywitani przez Dyrektora zespołu Zbigniewa Cierniaka oraz kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. Następnie mieli okazję zwiedzić zamek i poznać najważniejsze fakty z jego historii. Zobaczyli również jak wygląda praca zespołu: próby śpiewu, przygotowywanie strojów ludowych do dalekich podróży zespołu oraz szwalnię, w której szyte są stroje.

Grupa miała również okazję podejrzeć warsztaty, w których uczestniczą dzieci z polskich zespołów z Zaolzia.

Szkolenie dla choreografów zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNYSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"