2019-12-01 SZKOLENIE DLA CHOREOGRAFÓW Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ Polska

15 tancerzy z polskich zespołów folklorystycznych z Brazylii i Argentyny przybyło do Polski na kurs dla choreografów z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. W niedzielę spotkali sie w Domu Polonii w Warszawie i wspólnie wyruszyli do Koszęcina, do siedziby zespołu Śląsk. Spędzą tam nastepny tydzień.

Projekt finansowany jest ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.


Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNYSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook