SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-11-26 KLUB STUDENTA POLONIJNEGO w Budapeszcie Węgry

28 listopada 2019 roku o 17.00 w Instytucie Polskim, Nagymező u. 15, odbędzie się spotkanie założycielskie „Klubu Studenta Polonijnego” w Budapeszcie.

Zapraszamy młodzież aktywną, otwartą na współpracę, która szuka przestrzeni do działania i chciałaby włączyć się w realizację nowych wspólnych projektów na rzecz środowisk polonijnych. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja działalności Klubu Studenta Polonijnego w Warszawie jako inspiracja do działania klubów w innych miastach. Będzie też czas na poznanie się integrację oraz dyskusję o możliwościach współpracy, ponieważ będzie młodzież z różnych miast m.in. Warszawy i Wiednia. Uczestnicy omówią wzajemne oczekiwania oraz przyszłe plany i pomysły na wspólne projekty. Wyjątkowym momentem będzie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy nowopowstałym „Klubem Studenta Polonijnego” w Budapeszcie a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Dodatkowo przedstawimy informacje dotyczące projektów Stowarzyszenia dedykowanych młodzieży polskiego pochodzenia, w tym Funduszu stypendialnego.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura Zarządu Krajowego SWP, młodzież Polonijna z Budapesztu, Wiednia oraz członkowie Klubu Studenta Polonijnego w Warszawie.

Spotkanie będą relacjonować dziennikarze z Polskiego Radia, TVP Polonia, czasopisma „Do rzeczy” oraz z Polonijnej Agencji Informacyjnej.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mail.: ksp.warszawa@wspolnotapolska.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Klub Studenta Polonijnego w WarszawieSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"