2019-11-12 X Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

Szanowni Delegaci X Walnego Zebrania Delegatów,
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, na podstawie Uchwały Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. oraz Regulaminu wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” roz. V pkt. 4 zawiadamia, że X Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniach 14 i 15 grudnia 2019 r. w Domu Polonii w Pułtusku (Zamek w Pułtusku), adres: ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2019 r. Biuro Zarządu Krajowego będzie otwarte w godzinach od 10:00 - 14:00LISTY KANDYTATÓW


Lista przesłanych zgłoszeń na kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 1. Bonisławski Dariusz Piotr
  Ilość podpisów popierających kandydaturę Dariusza Piotra Bonisławskiego na Prezesa Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zgodnych z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”” – 105

 2. Konopczyński Marek
  Ilość podpisów popierających kandydaturę Marka Konopczyńskiego na Prezesa Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zgodnych z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”” - 38

9 delegatów - złożyło podpisy pod więcej niż jednym kandydatem na Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” niezgodnie z Regulaminem Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”Lista kandydatów zgłoszonych na członka Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
pod którymi podpisało się więcej niż 30 delegatów zgodnych
z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska””:

 1. ARCISZEWSKI Cezary
 2. BALA Adam
 3. ks. BŁASZCZYK Henryk
 4. BOGUCKA Agnieszka
 5. BOJARSKI Piotr
 6. CYBULSKI Maciej
 7. DOBRZAŃSKI Kazimierz
 8. ks. prof. DZWONKOWSKI Roman
 9. FABISIAK Joanna
 10. FALFUS Jacek
 11. dr hab. n. med. FRĄCZEK Mariusz
 12. GAJDA Stefan
 13. GAJEWSKI Jan
 14. GAŁĄZKA Hanka
 15. prof. GŁOWIŃSKI Tomasz
 16. GRABIŃSKI Jacek
 17. GRUDZIEŃ Mariusz
 18. dr HLEBOWICZ Adam
 19. JAROSZEK Marek
 20. JAWOROWSKI Sebastian
 21. JUREK Mieczysław
 22. KARWOWSKI Jerzy
 23. KIETLIŃSKA Anna
 24. KORSAK Jan
 25. dr KOSICKA Anna
 26. KOWALCZYK Henryk
 27. KOŹLAKIEWICZ Mirosław
 28. KRAJEWSKI Jarosław
 29. LEDWORUCH Piotr
 30. prof. LOLO Radosław
 31. ŁUGIEWICZ Wiesław
 32. MODZELEWSKI Andrzej
 33. MYSZKOWSKI Jerzy
 34. NABRDALIK Halina
 35. dr NIEMCZYNOWICZ Agnieszka
 36. ks. NIEWĘGŁOWSKI Tadeusz
 37. OSTROUCH Jerzy
 38. PIEGUTKOWSKI Andrzej Stefan
 39. PIOTROWSKI Rafał
 40. dr PRZYBYTEK Dariusz
 41. PURGACZ Ireneusz
 42. dr RYBCZYŃSKI Witold
 43. RYTEL Konrad
 44. prof. SIENKIEWICZ Jan Wiktor
 45. STRUTYŃSKI Władysław
 46. SZTARK Grażyna
 47. ŚLADECKI Dariusz
 48. ŚLUSAREK Aleksandra
 49. dr hab. WRÓBEL Józef
 50. dr WYSZOWSKA Izabela
 51. dr WYSZYŃSKI Robert
 52. ŻESZKO-MAJEWSKA Anna

Lista kandydatów zgłoszonych na członka Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
pod którymi podpisało się mniej niż 30 delegatów zgodnych z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska””:

 1. Kudyba Emilian
 2. Piechowiak Grzegorz
 3. Zieliński Jarosław

Lista kandydatów zgłoszonych na członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
pod którymi podpisało się więcej niż 30 delegatów zgodnych z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska””:

 1. Cekiera Adam
 2. Garbacz Piotr
 3. Herman Andrzej
 4. Karol Teresa
 5. Kwas Dariusz
 6. Ojowski Piotr
 7. Tokarski Władysław

Lista kandydatów zgłoszonych na członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
pod którymi podpisało się więcej niż 30 delegatów zgodnych
z Uchwałą Rady Krajowej nr 5/2019/IX z dnia 14 września 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały „Regulamin Wyborów X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska””:

 1. Brzan-Kloś Alicja
 2. Brzozowski Andrzej
 3. Koreś Daniel
 4. Majcherski Cezary
 5. Mrozowski Piotr
 6. Wardawy Krzysztof


X Walne Zebranie Delegatów
rozpocznie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 11.00
w Sali Maneż w Domu Polonii w Pułtusku.


Poniżej Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedstawia projekt porządku obrad X Walnego Zebrania Delegatów.

Zakończenie X Walnego Zebrania Delegatów planowane jest na 15 grudnia 2019 r. godz. 13.30.

We wszystkich sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z p. Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Tatianą Čepukoit,
tel. 22 556 90 22, mail. t.cepukoit@swp.org.pl


PROJEKT

Porządek X Walnego Zebrania Delegatów


14 grudnia 2019 r., godz. 11.00

Dom Polonii w Pułtusku (Zamek w Pułtusku), Sala Maneż

Adres: ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

 1. Otwarcie obrad X Walnego Zebrania Delegatów przez Prezesa Stowarzyszenia
 2. Wystąpienia zaproszonych Gości
 3. Wybór Prezydium
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji:
  • Komisji Mandatowej
  • Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
  • Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie ustępujących władz:
  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za kadencję w latach 2016-2019
  • Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej za kadencję w latach 2016-2019
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium
 10. Wybór władz krajowych Stowarzyszenia:
  • Prezesa Stowarzyszenia
  • Rady Krajowej
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej
  • Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

15 grudnia 2019 r.

Bazylika pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusku

Adres: Marii Konopnickiej 1, 06-100 Pułtusk

9.00
godz. Msza Św. w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju,
a także w intencji nowo wybranych władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”Dom Polonii w Pułtusku (Zamek w Pułtusku), Sala Maneż

Adres: ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

10.30
Ogłoszenie wyników wyborów

11.00 – 12.30
Dyskusja nad programem działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji

12.30 – 13.30
Przyjęcie uchwał

13.30
ZakończenieDO POBRANIA

Regulamin wyborów X Walnego Zebrania Delegatów - wersja PDF

Regulamin wyborów X Walnego Zebrania Delegatów - wersja MSWord

Uchwała nr 5/2019/IX Rady Krajowej Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” z dnia 14 września 2019 r. - wersja PDF


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook