SWP
2019-11-10 NAGRODY XIV FESTIWALU POLONIJNEGO „LOSY POLAKÓW 2019” Polska

Festiwal Polonijny Losy Polaków - organizowany przez Fundacje Polska-Europa-Polonia, w ramach wieloletniego Programu "Niepodległa", związanego z 100-ną Rocznicą Odzyskania Niepodległości - przyznał nagrody za rok 2019. Festiwal objął patronatem honorowym Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Jury XIV Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2019" pod przewodnictwem reżysera Pawła Woldana dokonało przeglądu zgłoszonych na Festiwal 90 prac festiwalowych: filmów i programów telewizyjnych, programów radiowych, programów multimedialnych oraz kilkudziesięciu portali internetowych ukazujących życie Polaków w 19 krajach świata m.in. w Australii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Indiach, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Kazachstanie, Litwie, Niemczech, Rosji, Turcji, Szwecji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii i Polsce i umieszczonych na stronie www.warszawa.mazowsze.pl/festpol wraz z opisami i zwiastunamiGRAND PRIX

Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Marszałka Senatu – Stanisława Karczewskiego
otrzymał Michał Kondrat za film Miłość i Miłosierdzie.

Nagrodę z rąk Grzegorza Seroczyńskiego dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu odebrali aktorka Kamila Kamińska – odtwórczyni roli Faustyny i dyrektor Kondrat Media -. Marek Trojak


Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:


Filmy Fabularne i Dokumenty Fabularyzowane

I Nagroda min. Michała Dworczyka - szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Leszek Wiśniewski za filmy Tę rodzinę trzeba wytępić oraz I wasze zapomniane odnajdziem nazwiska
nagrodę wręczył prof. Jan Cytowski – b. przewodniczący Rady Poloni Świata

II Nagroda
Michał Muzyczuk Modlitwa o Polskę – z ziemi podlaskiej

III Nagroda
ex quo Rafał Bryll Kresy Kama Veymont Szukając Tereski


Filmy i programy telewizyjne

I Nagroda Prezesa Telewizji Polskiej SA - Jacka Kurskiego
Alina Suchanski (Nowa Zelandia) Poles Apart - A Story of 733 Polish Orphans

II Nagroda
Kasia Rastocka (Białoruś ) Kościół na krzyżu Miłosz Dobrzyński – TV Bielsa

III Nagroda
ex equo Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie za filmy: Wszystko dla Polski - II Inspektorat Zamojski AK oraz Historia Dominika Szajnera Maria Pisarek za film Najpiękniejszy widok z okna


Filmy i programy telewizyjne

II Nagroda
Halina Przebindaza transmisje telewizyjne: Tak zaczynała się wojna i Wsłuchiwać się w Papieża

III Nagroda
ex quo Paweł Domański za film Milczące pokolenie /Speechless Generation , Bogusława Stanowska - Cichoń za cykl Deo et Patriae Kościół i Ojczyzna


Filmy Dokumentalne

I Nagroda prof. Jarosława Szarka Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Tomasz Arciuch i Maciej Wojciechowski za film Niedokończone msze wołyńskie
Nagrodę i List gratulacyjny Prezesa wręczy przedstawiciel IPN - Artur Kolęda


Filmy upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

I Nagroda prof. Wiesława Jana Wysockiego
p. Orzechowski Sumit Osmand Shaw i Anu Radha (Indie) za film Mała Polska w Indiach

II Nagroda
Kamil Kulczyck za film Dachau

III Nagroda
ex quo Piotr Korycki za film Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boska AK , Andrzej Siedlecki i Riho Okagami (Australia) za film Byś wolnym żył..


Filmy o losach Polaków na Kresach Wschodnich

I Nagroda senatora prof. Jana Żaryna
Studio Lwów i Kurier Galicyjski (Ukraina) za filmy: Anna Gordijewska i Aleksander Kusnierz Ukraina Nikt nam iść nie kazał.... Mirosław Rowicki Pokucka Troja oraz Eugeniusz Salo Biały słoń.

II Nagroda
Anna Tomczyk A wiara przetrwała

III Nagroda
ex quo Sonia Pajgert (Ukraina) Odessa po polsku, Roman Wasiluk A w nas Polska ciągle się tli


Filmy ukazujące życie Polaków za granicą i ich powroty do Ojczyzny

I Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
otrzymała Monika Meleń za cykl filmów Kawałek Polski w Seatle i Polska wieś nad Bosforem
Wręczał ks. prałat Jan Zalewski, b. proboszcz z parafii w Danii , wieloletni laureat Festiwalu.

II Nagroda
Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Tomek Kawiak

III Nagroda
Cezary Ciszewski za cykl Powroty oraz Alicja Grzechowiak Halimony czyli Dana i Jacek


Filmy ukazujące losy Polaków żydowskiego pochodzenia

I Nagroda Stowarzyszenia Miast Siostrzanych – San Diego – Warszawa Mazowsze
Fundacja Polska-Europa-Polonia w ramach programu "Niepodległa"
Jan Grzyb za film Izrael zaczął się w Polsce

II Nagroda
Mirosław Krzyszkowski Świadkowie - obywatele polscy w Auschwitz-Birkenau

III Nagroda
ex quo Gabriela Mruszczak za film Koledzy. Portrety z pamięci oraz Wiesław Dąbrowski za film Kazimierz - unicestwiona idylla


Programy Radiowe

I nagroda
Andrzej Żurowski (Szwecja) za audycję Walka z dwoma wrogami i Powstanie Warszawskie na Pradze

II Nagroda
ks. Mariusz Sokołowski SChrza audycję Dzieci z Pahiatua

III Nagroda
ex equo Jolanta Danak i Małgorzata Iwanicka za audycję Przesiedleńcy oraz Dorota Sokołowska za audycję Wybór – Anglia


Programy Multimedialne

I nagroda
Danuta Solecka - Urbikas (USA) za multimedialną stronę internetową My Sister's Mother strona www http://www.danutaurbikas.com
Nagroda będzie wręczona podczas projekcji festiwalowych w Chicago

II Nagroda
Pilecki Project Committee Inc (Australia) Report W Kl Auschwitz 1940 – 1943 by Captain Witold Pilecki

III Nagroda
ex equo Jolanta Horodecka strona www o książkach http://www.jhw.com.pl, s. Katarzyna Purska Z Polski... do Polski Pielgrzymka do Wilna


Nagrody Specjalne za wieloletnie podejmowanie tematyki Festiwali Polonijnych "Losy Polaków"

Eugene Starky (USA) za filmy Ostatni korespondent i Bitwa o honor miasta
Irena Liegeniece (Łotwa) za cykliczny magazyn radiowy "Nasz Głos" w Radiu Ryga (Łotwa)
Jolanta Hajdasz za film Powrót
Bogdan Miszczak Łukasiewicz nafciarz romantyk


Jury i Komitet Organizacyjny Festiwalu dziękują wszystkim twórcom - zarówno nagrodzonych jak i nadesłanych z wielu krajów prac - za udział w Festiwalu jak i za uczczenie w ten sposób i udokumentowanie ważnych dla Polski rocznic 80 leci Wybuchu II Wojny Światowej i 75 rocznicy Powstania Warszawskiego. Zapraszamy na kolejny, jubileuszowy Festiwal Polonijny "Losy Polaków" w roku 2020 związanego m.in. z 100-ną rocznicą Wojny Polsko-Bolszewickiej oraz 40 rocznica powstania "Solidarności" oraz Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia - Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów