2019-10-08 POMOC MEDYCZNA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA Z GRUZJI, KAZACHSTANU, LITWY, MOŁDAWII, ROSJI I UKRAINY Polska

Przypominamy, że tylko do 15 października 2019 przyjmowane są wnioski w ramach programu wsparcia działań medycznych „Misja medyczna” - edycja 2019, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podczas długoletniej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi, realizuje zadania i koordynuje przedsięwzięcia obejmujące różne formy pomocy charytatywnej i socjalnej. Celem programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych pod nazwą „Misja medyczna” jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Do połowy października przyjmowane są wnioski od osób indywidualnych.

PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

  • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
  • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Gruzji lub Mołdawii
  • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy.

Po etapie oceny podstawowej wniosek jest dokładnie analizowany przez Radę Programową.


ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY MEDYCZNEJ!

WSZYSTKIE INFORMACJE O POMOCY MEDYCZNEJ
http://www.wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna/
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook