2019-10-06 IV Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych Hiszpania

W Madrycie trwa IV Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych.

Ostatni dzień IV Europejskiej Konferencji Metodycznej rozpoczął się warsztatami dotyczącymi lekcji historii z wykorzystaniem pakietu „Dawniej to było”. Zajęcia poprowadziła Ilona Szliter-Wyzińska ze Szkoły Polskiej w Wiedniu, ODN Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Podzieleni na grupy uczestnicy konferencji przygotowywali - z wykorzystaniem pakietu - lekcje dotyczące panowania pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.

Kolejnym punktem programu był wykład prof. Włodzimierza Suleji oraz prof. Małgorzaty Misiak z Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowany „Lekcje historii w szkołach polonijnych”. Zwrócono w nim uwagę m.in. na takie zagadnienia jak aspektowość zagadnień historycznych, wpływ wydarzeń - np. zaborów - na słownictwo, czego ślady odnajdujemy w materiałąch źródłowych. Celem lekcji winno być oprócz przekazywania faktów i relacji również budowanie emocjonalnego stosunek ucznia do historii Polski, m.in. poprzez prezentowanie postaci znaczących dla kraju.
Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna

PEŁNA RELACJA Z KONFERENCJIOrganizatorem Konferencji jest
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.
KONFERENCJĘ METODYCZNĄ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘŁA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook