2019-10-04 IV EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W MADRYCIE Hiszpania

Dzisiaj w Madrycie rozpoczyna się - i potrwa do 6 października - IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partner polonijny – Polska Szkoła FORUM w Madrycie.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. W programie spotkania łączące wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.


Hasło tegorocznej konferencji to

"Zapro(gra)muj polską szkołę!".


Proponowane tematy sesji, m.in. TIK w nauczaniu języka polskiego, neurodydaktyka, nauczanie historii w szkole polonijnej, ewaluacja pracy własnej placówki, łączyć będzie teorię z praktyką. W aspekcie praktyki szkolnej, pod hasłem "To działa!" nauczyciele – praktycy w 15 minutowych wystąpieniach zaprezentują swoje sprawdzone, autorskie pomysły i metody pracy.PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook